Aktualności

Jak wzmocnić pozycję konsumenta na polskim rynku energii?

8 grudnia 2016 17:41

Nie wystarczy poszerzenie istniejących praw konsumenckich. Nowy raport Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wskazuje, że prawo musi nadążać za technologią i umożliwiać obywatelom aktywny udział w rynku energii poprzez zarządzanie jej zużyciem, czy wytwarzanie na własny użytek.

Czytaj dalej »

Kalkulator opłacalności mikroinstalacji fotowoltaicznej

6 czerwca 2016 15:00

Prezentowane narzędzie pozwoli usystematyzować dyskusję na temat opłacalności inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Opłacalność można rozumieć na wiele sposobów, np. okres zwrotu, NPV, czy porównanie różnic wydatków na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną sprzed i po inwestycji. Wszystkie te wartości uwzględniono w kalkulatorze i użytkownik może wyciągać na ich podstawie wnioski. Kalkulator pozwala też dostosowywać dane wejściowe: np. koszty, wartości taryf gwarantowanych czy wskaźników tzw. opustu. Wszystkie elementy zostały opisane w komentarzach.

Czytaj dalej »

Nowelizacja ustawy o OZE posłuży wsparciu energetyki węglowej

19 maja 2016 11:38

W czwartek, 19 maja Sejm zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Energii i zgłoszonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zdaniem Ruchu “Więcej niż energia” projekt jest krokiem w tył dla rozwoju OZE w Polsce i zamiast na promowaniu energetyki obywatelskiej, koncentruje się na zwiększeniu wsparcia dla… energetyki węglowej.

Czytaj dalej »

Analiza projektu nowelizacji ustawy o OZE

16 maja 2016 18:28

W dniu 5 maja 2016 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Eksperci ClientEarth i WWF, organizacji członkowskich ruchu Więcej niż energia, przygotowali analizę projektu nowelizacji.

Czytaj dalej »

Zmiany w ustawie o OZE: polskim rodzinom odebrano taryfy gwarantowane

6 maja 2016 14:15

Dziś opublikowany został poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prace nad nowelizacją trwały w Ministerstwie Energii od kilku miesięcy. Projekt zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Zgodnie z nowelizacją właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni mają zostać pozbawieni taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się niezgodna z prawdą informacja, że organizacje ekologiczne popierają projekt.

Czytaj dalej »

Apel „Więcej niż energia” w sprawie utrzymania poprawki prosumenckiej w ustawie o OZE

23 marca 2016 18:27

Ruch „Więcej niż energia” – koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych popierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz podnoszenie efektywności energetycznej – stoi na stanowisku, że przyjęta w ubiegłym roku tzw. poprawka prosumencka, która wprowadziła do ustawy mechanizm taryf gwarantowanych dla najmniejszych, przydomowych mikroelektrowni, to rozsądny i solidny fundament dla budowy energetyki obywatelskiej w Polsce.

Czytaj dalej »

 
Podpisz apel
Liczba podpisów: 38612