Publikacje

Stanowisko w sprawie pakietu zimowego

30 stycznia 2017 19:00

Stanowisko sekretariatu ruchu „Więcej niż energia” w sprawie tzw. pakietu zimowego (oryg. Clean Energy for All Europeans), opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 30 listopada 2016 r.

Czytaj dalej »

Raport „Rola konsumenta w transformacji energetycznej”

20 stycznia 2017 19:20

Raport przygotowany przez ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi we współpracy Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Przedstawia analizę roli użytkownika energii w polskim systemie energetycznym oraz możliwości zmiany tej pozycji – z biernego odbiorcy energii na świadomego i aktywnego konsumenta.

Czytaj dalej »

Kalkulator opłacalności mikroinstalacji fotowoltaicznej

6 czerwca 2016 09:03

Prezentowane narzędzie pozwoli usystematyzować dyskusję na temat opłacalności inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Opłacalność można rozumieć na wiele sposobów, np. okres zwrotu, NPV, czy porównanie różnic wydatków na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną sprzed i po inwestycji. Wszystkie te wartości uwzględniono w kalkulatorze i użytkownik może wyciągać na ich podstawie wnioski. Kalkulator pozwala też dostosowywać dane wejściowe: np. koszty, wartości taryf gwarantowanych czy wskaźników tzw. opustu. Wszystkie elementy zostały opisane w komentarzach.

Czytaj dalej »

Analiza projektu nowelizacji ustawy o OZE

16 maja 2016 18:23

W dniu 5 maja 2016 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Analiza wykonana przez ekspertów z ClientEarth i WWF, organizacji członkowskich ruchu Więcej niż energia, ma na celu przedstawienie oraz ocenę najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie.

Czytaj dalej »

Stanowisko ruchu „Więcej niż energia” w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o OZE (w zakresie tzw. poprawki prosumenckiej)

23 marca 2016 18:17

Jako koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych, którym bliska jest idea rozwoju energetyki w modelu obywatelskim, apelujemy o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które przede wszystkim będą działać na korzyść najbardziej wrażliwych uczestników rynku energii – prosumentów.

Czytaj dalej »

Propozycje poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE

21 stycznia 2016 16:38

Propozycje poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24 sierpnia 2015 r. wraz z analizą kosztów dla mikroinstalacji OZE, które będą otrzymywały wsparcie na podstawie przepisów ustawy o oze, złożone do Ministerstwa Energii przez Sekretariat Ruchu "Więcej niż energia".

Czytaj dalej »

 
Podpisz apel
Liczba podpisów: 38612