Uwagi ruchu Więcej Niż Energia do projektu programu StopSmog

Stanowisko ruchu Więcej Niż Energia wobec projektu Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającej ramy prawne działania programu pilotażowego StopSmog, będącego częścią rządowego programu Czyste Powietrze „Jako z naręcza drzewa większy jest płomień niż z jednej szczapy … Czytaj dalej Uwagi ruchu Więcej Niż Energia do projektu programu StopSmog