10 mikroinstalacji OZE na 10 urodziny Fundacji Greenpeace Polska

Greenpeace Polska obchodził w 2014 roku dziesiąte urodziny. Z tej okazji organizacja ogłosiła ogólnopolski konkurs, mający na celu promocję zielonej energii. Do konkursu można było zgłaszać osoby lub instytucje, które na co dzień dzielą się dobrą energią z innymi. Spośród 140 zgłoszeń 30 zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu, w którym każdy mógł głosować na najciekawsze projekty. W głosowaniu udział wzięło ponad 20 tysięcy osób. W jego wyniku wyłoniono 10 projektów, które trafiły pod obrady jury w składzie: Katarzyna Guzek – rzeczniczka prasowa Greenpeace, Adam Wajrak – dziennikarz Gazety Wyborczej, Jacek Żakowski – dziennikarz tygodnika Polityka oraz szef katedry mediów Collegium Civitas, Pascal Brodnicki – znany kucharz i jednocześnie promotor energetyki odnawialnej, Ryszard Holzer – dziennikarz tygodnika Newsweek. Wyłoniono 3 laureatów, którzy zostali nagrodzeni ufundowanymi przez Greenpeace mikroelektrowniami słonecznymi. Wartość nagród wyniosła w sumie 100 tys. zł. Zwycięskie instytucje to :

  • Farma życia w Więckowicach koło Krakowa, pierwszy i jedyny w Polsce ośrodek pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem. Farma prowadzi gospodarstwo ekologiczne oraz kuchnię cateringową, gdzie pracują podopieczni ośrodka. Planowana roczna produkcja mikroinstalacji jest szacowana na 7500 kWh, co zmniejszy emisję gazów cieplarnianych nawet o 7,5 ton rocznie i przyczyni się do wyeliminowania ok. 90 kg siarki oraz różnego rodzaju pyłów i około 30 kg tlenków azotu.
  • Schronisko w Korabiewicach, w województwie mazowieckim, należące do Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt – Viva! Mikroinstalacja ma pokryć znaczną część zapotrzebowania na prąd. Planowaną roczną produkcję energii elektrycznej szacuje się na 4500 kWh, co zmniejszy emisję gazów cieplarnianych nawet o 4,5 ton rocznie. W tej samej skali czasowej przyczyni się ona do wyeliminowania ok. 54 kg siarki oraz różnego rodzaju pyłów i ok. 18 kg tlenków azotu. 

 

  • OSP w Żurawlowie w województwie lubelskim. Jury doceniło społeczność lokalną, która przez 400 dni walczyła z koncernem Chevron, chcącym wydobywać w regionie gaz łupkowy. Na dachu remizy zamontowano 12 modułów fotowoltaicznych, które w całości pokryją dzienne zapotrzebowanie na prąd. Wymieniono także instalację elektryczną i oświetlenie na energooszczędne typu LED. W ciągu roku produkcja energii może wynieść nawet 2500 kWh, a to oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych nawet o 2,25 ton rocznie.

 

Siedem szkół w woj. lubuskim w Bieżycach, Chlebowie, Czarnowicach, Grabicach, Starosiedlu i Strzegowie oraz Brodach w połowie roku 2014 otrzymało od Fundacji Greenpeace Polska elektrownie słoneczne. Nieprzypadkowo wybrano właśnie ten region. Jego bogactwem są żyzne tereny rolnicze, obszary Natura 2000, lasy i rzeki. Jednocześnie teren ten znajduje się na złożach węgla brunatnego, które planuje się wydobywać metodą odkrywkową czemu aktywnie sprzeciwia się lokalna społeczność.

Szkoły te były jednymi z pierwszych w Polsce budynków użyteczności publicznej, które dołączyły do grona prosumentów – stały się jednocześnie konsumentami i producentami energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ta nowa kategoria na rynku produkcji energii w Polsce zyskuje coraz więcej zwolenników. Mikroinstalacje OZE pozwalają oszczędzać na bieżących rachunkach, w przypadku lubuskich szkół, od 1700 do 4300 zł. Niestety nadal trudno osiągnąć takie oszczędności, w przypadku gdy gminy muszą same zainwestować w zakup oraz montaż urządzeń. Opłacalność w dużym stopniu zależy od dostępu do dofinansowania np. z funduszy unijnych.

„Szkoły w gminie Gubin i Brody są pionierami wśród instytucji, które korzystają ze źródeł odnawialnych w Polsce. Pierwsi zderzyliśmy się z absurdalnym prawem przyłączania mikroinstalacji do sieci. Nie było łatwo, ale nasz wspólny upór i konsekwencja doprowadziły do zmian, dzięki którym szkoły, domy kultury, jednostki straży pożarnej czy urzędy publiczne mogą zostać prosumentami i postawić na energetyką odnawialną” – podsumowuje urodzinową akcję Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.