Więcej niż energia

I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej

28-29 września 2016

I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej


W jakim kierunku energetyka obywatelska rozwija się obecnie na świecie, u naszych sąsiadów a jak w Polsce? Jakie są trendy, dobre praktyki i dotychczasowe doświadczenia a zarazem jakie napotykamy główne bariery jej rozwoju? Jakie możliwości jej rozwoju samorządy mają już dziś, a jakie szanse właśnie się przed nimi otwierają? Gdzie szukać instrumentów wsparcia i jak z nich korzystać?

Zapraszam Państwa na I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej, podczas którego na te i inne pytania będziemy odpowiadać w gronie przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji naukowych, branżowych i pozarządowych.

Oferujemy platformę wymiany wiedzy, pomysłów i odpowiedzi na wiele pytań dotyczących teraźniejszości jak i przyszłości energetyki obywatelskiej w naszym Kraju. Udział w kongresie jest bezpłatny.

W imieniu ruchu „Więcej niż energia” serdecznie Państwa zapraszam,

podpis
Joanna Furmaga

PROGRAM


28 września 2016, godz. 11.00-18.30
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (120 osób)


11.00 Rejestracja

11.30 Otwarcie Kongresu

Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej

11.45 - 13.00

Sesja I: Megatrendy w energetyce – perspektywa świata i Polski
Key note / prezentacja wprowadzająca: Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów - 15 minut - pobierz
Moderowany panel dyskusyjny z ekspertami i głosami z sali - 60 minut

Moderator: Anna Ogniewska, Greenpeace Polska
Uczestnicy panelu:
Prof. Tadeusz Skoczkowski, Politechnika Warszawska
Jarosław Wiśniewski, Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Jacek Chrzanowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie
Karol Gobczyński, Manager ds. Energii i Klimatu, IKEA Retail
Leszek Drogosz, Urząd m. st. Warszawy, Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00

Sesja II: Jak rozwijać energetykę obywatelską? – dobre praktyki, doświadczenia, wyzwania (modele rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym, JST jako podmiot na rynku energii, udział obywateli i przedsiębiorstw)
Key note / prezentacja wprowadzająca: Joanna Wis-Bielewicz, Adelphi - 15 minut - pobierz
Moderowany panel dyskusyjny z ekspertami i głosami z sali - 105 minut

Moderator: Marek Józefiak, Polska Zielona Sieć
Uczestnicy panelu:
Gość Kongresu: Christoph Rasch, Greenpeace Energy Eg, Niemcy „Energetyka obywatelska w świetle doświadczeń największej niemieckiej spółdzielni energetycznej” - pobierz
Bożena Herbuś, Urząd Miasta Częstochowa
Matthias Rehm, Ambasada Niemiec
Grzegorz Wisz, prezes, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
Kazimierz Jaworski, Sieć Parków Energii Słonecznej (SPES)
Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta Nowy Targ

16.00 - 16.20 Przerwa

16.20 - 17.30

Sesja III: Instrumenty wspierania rozwoju energetyki obywatelskiej. Nowelizacja ustawy o OZE (taryfy, opomiarowanie netto), finansowanie energetyki obywatelskiej: fundusze unijne i krajowe
Key note / prezentacja wprowadzająca: Tobiasz Adamczewski, WWF Polska - 15 minut
Moderowany panel dyskusyjny z ekspertami i głosami z sali - 55 minut

Moderator: Ilona Jędrasik, ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi
Uczestnicy panelu:
Marcin Janiak, Ministerstwo Energii
Bartosz Dubiński, Mazowiecka Agencja Energii
Gabriela Lenartowicz, Sejm RP
Jan Rączka, Regulatory Assistance Project
Grzegorz Wiśniewski, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

17.30 - 17.50

Sesja IV: Dyskusja końcowa i podsumowanie

17.50 – 19.00 Uroczysty Poczęstunek

29 września 2016, godz. 9.30 - 14:00
Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne
- wizyta studyjna (40 osób)


9.30 Rejestracja

10.00 Powitanie PZS/KEZO

10.10 Prezentacja Centrum Badawczego PAN KEZO – dr inż. Patryk Chaja - pobierz

10.40 Zwiedzanie laboratoriów Centrum Badawczego PAN KEZO – dr inż. Patryk Chaja

12.00 Przerwa

12.30 Prezentacja nt. najnowszych technologii energii odnawialnej - Dawid Cycoń, współwłaściciel spółki ML System

13.15 Poczęstunek

14.15 Powrót do Warszawy

PRELEGENCI I PANELIŚCI


prelegenci

TOBIASZ ADAMCZEWSKI

WWF Polska

W przeszłości starszy specjalista w zespole negocjacji międzynarodowych ds. klimatu w Ministerstwie Środowiska, analityk w firmie konsultingowej oraz specjalista w firmie wdrażającej projekty OZE; absolwent Uniwersytetu w Toronto, Jagiellońskiego i Ekonomicznego w Krakowie; obecnie zajmuje się polityką klimatyczno-energetyczną w Fundacji WWF Polska.

prelegenci

PATRYK CHAJA

Centrum Badawczego PAN

Dr nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, wieloletni pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Zainteresowania zawodowe powiązane z tematyką zarządzania energią pochodząca z OZE, inteligentnymi mikro sieciami energetycznymi (Smart Grid), rozproszonymi źródłami energii , klastrami energetycznymi. Członek zespołu zarządzającego projektem budowy Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie.

prelegenci

JACEK CHRZANOWSKI

WFOŚiGW w Szczecinie

Wieloletni samorządowiec, a od 2008 roku Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jest inicjatorem ogólnopolskich programów finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych z niską emisją i odnawialnymi źródłami energii – to m.in. program „Kawka”, „Prosument”

prelegenci

DAWID CYCOŃ

przedsiębiorca, ML System

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współwłaściciel utworzonej w 2007 roku firmy ML System, gdzie pełni funkcję Prezesa oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Zajmuje się głównie transferem innowacyjnych technologii, będących wynikiem własnych prac badawczo rozwojowych. Autor 12 zgłoszeń patentowych oraz 4 wzorów użytkowych.

prelegenci

LESZEK DROGOSZ

Urząd M.St. Warszawy

Dyrektor Biura Infrastruktury i Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

prelegenci

BARTOSZ DUBIŃSKI

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Ekspert ds. efektywności energetycznej i finansowania projektów energetycznych. Inicjator, realizator, ewaluator projektów krajowych i międzynarodowych, w tym badawczych, z zakresu efektywnego gospodarowania energią i odnawialnych źródeł energii. Członek grup oraz zespołów zajmujących się problematyką efektywnego gospodarowania energią, od 2010 prezes zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

prelegenci

JOANNA FURMAGA

Polska Zielona Sieć

Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń "Polska Zielona Sieć"

prelegenci

KAROL GOBCZYŃSKI

IKEA POLSKA

Manager ds. Energii i Klimatu

prelegenci

BOŻENA HERBUŚ

UM Częstochowa

Inżynier Miejski UM Częstochowy, przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii w Województwie Śląskim, lider Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, członek Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

prelegenci

MARCIN JANIAK

Ministerstwo Energii

Ekonomista, Naczelnik Wydziału Zarządzania POIiŚ w Departamencie Funduszy Europejskich, przedstawiciel Ministerstwa Energii w Komitecie Monitorującym POIiŚ. Od 10 lat zaangażowany w realizację projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków funduszy unijnych, w trzech perspektywach finansowych UE. Opracowuje obecnie m.in. zasady wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz klastrów energetycznych ze środków Funduszu Spójności.

prelegenci

KAZIMIERZ JAWORSKI

Sieć parków energii słonecznej

Polski polityk, samorządowiec, senator V, VII i VIII kadencji. Były doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. rolnictwa i wsi. Inicjator programu energetyki obywatelskiej, wdrażanego na obszarze tzw. Polski Wschodniej, opartego na spółdzielniach energetycznych. Członków Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych "Ashoka". Współtwórca firmy Chmielnik Zdrój S.A.

prelegenci

ILONA JĘDRASIK

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu polityki zagranicznej w Collegium Civitas i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od siedmiu lat zajmuje się polityką klimatyczno-energetyczną. Obecnie jest rzecznikiem prasowym i politycznym w Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi, międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną środowiska z wykorzystaniem narzędzi prawnych.

prelegenci

MAREK JÓZEFIAK

Polska Zielona Sieć

Prawnik, absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge. Były stypendysta Niemieckiej Fundacji Środowisko (DBU) na Uniwersytecie w Hamburgu oraz absolwent Szkoły Liderów Politycznych. Współpracował jako dziennikarz z Grupą TVN oraz portalem Chrońmy Klimat. Od 2014 roku koordynator programu Klimat i Energia w Polskiej Zielonej Sieci.

prelegenci

GABRIELA LENARTOWICZ

Posłanka na Sejm, Platforma Obywatelska

Polska polityk i samorządowiec, w latach 2008–2014 prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, następnie członek zarządu województwa śląskiego. Od 2015 roku jest wicewojewodą śląskim i posłanką na Sejm VIII kadencji.

prelegenci

ANNA OGNIEWSKA

Greenpeace Polska

Ekspertka ds. energetyki odnawialnej, koordynatorka kampanii promujących OZE w Fundacji Greenpeace Polska.

prelegenci

MARCIN POPKIEWICZ

Pisarz, naukowiec, dziennikarz, analityk megatrendów

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej Instytutu Spraw Obywatelskich.

prelegenci

CHRISTOPH RASCH

Niemiecka spółdzielnia energetyczna „Greenpeace Energy”

Rzecznik prasowy i członek wydziału polityki energetycznej w Greenpeace Energy - spółdzielni założonej w 1999 przez niemiecki oddział Greenpeace, będącej dziś jednym z wiodących dostawców energii ze źrodeł odnawialnych w Niemczech (+125.000 klientów). Z wykształcenia dziennikarz, w przeszłości pracował dla kilku krajowych publicznych stacji radiowych i gazet. Mieszkaniec Berlina.

prelegenci

JAN RĄCZKA

Regulatory Assistance Project, UW

Dr nauk ekonomicznych; przez wiele lat zajmował się finansowaniem ochrony środowiska w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; obecnie pracuje w Regulatory Assistance Project -- amerykańskim think tanku doradzającym instytucjom publicznym w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska.

prelegenci

MATTHIAS REHM

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Pracował m.in. w zakładach Carl Zeiss JENA oraz jako rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki (TWG) w Gorzowie Wlkp. Od 2005 r. w Ambasadzie Niemiec w Warszawie zajmuje się zagadnieniami związanymi z energetyką i współpracą polsko-niemieckiej w tej dziedzinie.

prelegenci

PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ SKOCZKOWSKI

Politechnika Warszawska

Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach xxxxx dyrektor Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

prelegenci

ADAM STRUZIK

Marszałek województwa Mazowieckiego

Lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego.

prelegenci

GRZEGORZ WATYCHA

Burmistrz Miasta Nowy Targ

Samorządowiec - Burmistrz Miasta Nowy Targ, w przeszłości - Wicewójt Gminy Czorsztyn i naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Zakopanego. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

prelegenci

JOANNA WIS-BIELEWICZ

Adelphi

Dziennikarka i politolożka od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska. W latach 2014-2016 zarządzała międzynarodową organizacją Carbon Disclosure Project w Europie Środkowo Wschodniej, obecnie w ramach współpracy z niezależnym instytutem badawczym adelphi research doradza Federalnemu Ministerstwu Środowiska Niemiec ( BUMB) w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach.

prelegenci

GRZEGORZ WISZ

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Dr nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Nadzorczej Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

prelegenci

GREZEGORZ WIŚNIEWSKI

Instytut Energetyki Odnawialnej

Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, były dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (mechanika i energetyka procesowa) Uniwersytetu Warszawskiego (organizacja i zarządzanie). Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydencie RP.

prelegenci

JAROSŁAW WIŚNIEWSKI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MIEJSCE


28 września 2016, CZIITT


Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Rektorska 4, Warszawa

29 września 2016, KEZO


Centrum Badawcze PAN -
Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

Akademijna 27, Jabłonna

ORGANIZATORZY


features

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka, różnorodna, społeczna koalicja zrzeszająca ponad 140 partnerów
– jednostek samorządowych, uczelni, organizacji pozarządowych i branżowych oraz osób prywatnych –
działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.
Rozumiemy przez to tworzenie warunków i wspieranie aktywnego uczestnictwa
osób prywatnych i instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego
w inwestycjach w OZE oraz w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
Działalność ruchu „Więcej niż Energia” koordynują 4 organizacje pozarządowe
– polskie oddziały: WWF, Greenpeace, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

features

Samorząd Województwa Mazowieckiego

features

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, współpracujące z ruchem „Wiecej niż Energia”, prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie procesów komercjalizacji i transferu technologii.

features

Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Stanowi zaplecze laboratoryjne pozwalające na realizację własnych projektów badawczych IMP PAN.

PATRONI MEDIALNI


patroni medialni

PO KONGRESIE


Energetyka obywatelska dziś i jutro -
podsumowanie kongresu


Mamy za sobą I Ogólnopolski Kongres energetyki Obywatelskiej, który odbył się w dniach 28 29 września w Warszawie i Jabłonnie. Eksperci, praktycy i zwolennicy energetyki rozproszonej, z Polski i zagranicy, dyskutowali nad kierunkami działań na rzecz skutecznego wspierania energetyki obywatelskiej w Polsce w obecnych warunkach prawnych.

rozwiń

Jak to optymistycznie zauważył prof. Tadeusz Skoczkowski z Politechniki Warszawskiej, uczestnik pierwszego panelu dyskusyjnego, kongres ten ma szansę przejść do historii jako pierwsza tego rodzaju ogólnopolska impreza dedykowana wyłącznie energetyce obywatelskiej.

Prelekcje i dyskusje, która miały miejsce w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej pierwszego dnia kongresu, zostały podzielone na trzy sesje tematyczne:

 • Megatrendy w energetyce
 • Jak rozwijać energetykę obywatelską
 • Instrumenty wspierania energetyki obywatelskiej
 • Na kongresie zaprezentowano po raz pierwszy spot – animację, która syntetycznie (w 120 sekund) i w przystępny sposób tłumaczy czym jest energetyka obywatelska. Film dostępny jest m.in. na portalu YouTube i każdy, komu bliska jest idea promowania energetyki rozproszonej, jest zaproszony do wykorzystywania i dzielenia się tym filmem w swojej działalności.

  Pomimo tego, że ponad 120 uczestników kongresu stanowiło bardzo zróżnicowaną grupę i reprezentowało wszystkie trzy sektory – publiczny, prywatny i pozarządowy – konkluzje wyłaniające się z dyskusji, zarówno plenarnych jak i kuluarowych, były zaskakująco spójne. Wsparcie regulacyjne, finansowe i polityczne energetyki obywatelskiej – rozproszonej, opartej w coraz większym stopniu na OZE – oraz poprawy efektywności energetycznej, wobec ogromu potrzeb i wielkiego potencjału, jest obecnie w Polsce niewystarczające – nie spełnia oczekiwań tych, którzy chcieliby sami produkować energię. Brak taryf gwarantowanych zniechęca ludzi do inwestowania w mikroinstalacje, a z powodu braku systemowego wsparcia zbyt wolno rozwijają się inwestycje w efektywność energetyczną – zbyt wolno, by nadążać za światowymi trendami w energetyce oraz by sprostać wyzwaniom klimatycznym.

  Uczestnicy
  Marcin Popkiewicz

  Wobec trwającej już wokół światowej rewolucji energetycznej, grozi to, jak obrazowo podkreślił pierwszy prelegent - Marcin Popkiewiczobudzeniem się niedługo w skansenie technologicznym, z trudnymi do nadrobienia zapóźnieniami technologicznymi, infrastrukturalnymi i społecznymi.

  Niemal połowa ze 145 partnerów ruchu Więcej Niż Energia to różnej wielkości samorządy. Przedstawiciel największego z nich – województwa mazowieckiego (liczebnie porównywalnego z populacją Danii), marszałek Adam Struzik, podkreślał, że energetyka obywatelska to nasze wspólne wyzwanie cywilizacyjne i megatrend energetyczny, w którym Mazowsze chce mieć swój udział. Z tym większą satysfakcją wszyscy przyjęli informację, że dosłownie w przeddzień kongresu, do ruchu Więcej Niż Energia przystąpiło kolejne województwo – małopolskie.

  Adam Struzik
  Adam Struzik

  Brak powszechnego i atrakcyjnego instrumentu wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej, jakim mogły być taryfy gwarantowane, zmusza obecnie do szukania w Polsce rozwiązań zastępczych. Niektórzy eksperci, jak Jan Rączka z Regulatory Assistance Project, największą dla prosumentów szansę widzi obecnie w ewentualnym montażu finansowym ustawowego wsparcia (w postaci opustów na zakup energii, po zbilansowaniu ilości energii pobieranej i oddawanej do sieci) z dofinansowaniem regionalnym, które mogą zaoferować samorządy np. ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

  Obecny na kongresie Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW z najbardziej prosumenckiego w Polsce województwa zachodniopomorskiego, zapowiedział na kongresie uruchomienie linii preferencyjnych pożyczek na budowę mikroźródeł OZE, niezależnych od wygaszanego obecnie programu NFOŚiGW Prosument.

  Adam Struzik

  Nie sposób wymieniać w tym miejscu wszystkich wybitnych specjalistów i praktyków obecnych na kongresie. Ich pełna lista, wraz z programem kongresu, prezentacjami i relacją zdjęciową i filmową, znajdują się na tej stronie.

  Adam Struzik

  Gościem specjalnym kongresu był Christoph Rasch, przedstawiciel największej niemieckiej spółdzielni energetycznej Greenpeace Energy, zrzeszającej obecnie ponad 125 tys. obywateli. Jak podkreślił jednak pan Matthias Rehm z Ambasady RFN, błędem byłoby przypisywanie ogromnego zaangażowania niemieckiego społeczeństwa w energetykę obywatelską jedynie wyższej świadomości ekologicznej naszych zachodnich sąsiadów. To właśnie stabilny i opłacalny system zachęt, zarówno regulacyjnych jak i finansowych sprawił, że dziś 47% energii elektrycznej generowanej z OZE, podchodzi z instalacji znajdujących się w rękach obywateli.

  Drugiego dnia uczestnicy kongresu zwiedzili Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie pod Warszawą oraz zapoznali się z trendami i nowościami w energetyce fotowoltaicznej.

  Kongres odbił się echem w mediach – można o nim przeczytać m.in. na portalach Newsweek.pl, zielonewiadomosci.pl, czy gramwzielone.pl. O energetyce obywatelskiej, ruchu Więcej Niż Energia i kongresie w radiu TOK FM rozmawiali m.in. przedstawiciele Polskiej Zielonej Sieci, WWF Polska, Greenpeace Polska oraz ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

  a o niemieckiej Energiewende i obecnych zmianach w niemieckiej polityce energetycznej - pan Matthias Rehm z Ambasady RFN w Polsce.

  Zapraszamy do zapoznania się poniżej z prezentacjami prelegentów, wideorelacją, galerią zdjęć z kongresu oraz przede wszystkim do śledzenia strony www.wiecejnizenergia.pl

  Zobaczmy to jeszcze raz - wideorelacja z kongresu

  Czym jest energetyka obywatelska – w 120 sekund

  Fotorelacja

  >