Więcej niż energia

O KONFERENCJI


Siła wspólnoty,
czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, która na długie lata zmieni geopolityczny kształt kontynentu. Jednocześnie rozstrzygają się losy nowej polityki klimatycznej UE oraz funduszy unijnych, które priorytetowo powinny wspierać zieloną transformację i wspólnoty energetyczne. Powinniśmy budować gospodarkę opartą na unijnej solidarności i zielonej, prospołecznej transformacji energetycznej. Potrzebujemy współpracy i wspólnoty, aby sprostać wyzwaniom. Każdy ocieplony dom, każdy panel słoneczny czy wspólnota energetyczna chronią obywateli przed skokami cen paliw kopalnych oraz wysokimi kosztami energii, chronią klimat i jednocześnie promują i wspierają pokój.

Na świecie wspólnoty energetyczne z powodzeniem działają od lat. Są bardziej demokratyczne, obywatelskie i sprawiedliwe. W Polsce są jednak nowym zjawiskiem, a pionierzy nie mają łatwo. Muszą się mierzyć z brakiem instytucjonalnego wsparcia i piętrzącymi się barierami prawnymi.

Nasza konferencja ma na celu pobudzenie dyskusji i przybliżenie tych zagadnień każdemu zainteresowanemu tematyką energetyki społecznej. Do uczestniczenia w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu, rządu, samorządów, naukowców, organizacje społeczne oraz wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska i klimatu.

Transmisja z konferencji

PROGRAM

2 czerwca 2022 r., 9.30-16.00
Centrum Prasowe Newseria, ul. Chmielna 73 w Warszawie, I piętro

09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Otwarcie konferencji
Joanna Furmaga - Prezeska Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Marzenna Guz-Vetter - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Esther Bell - Environment, Science, Technology, and Health Officer z Ambasady USA w Polsce

Moderacja: Michał Niewiadomski - publicysta energetyczno-klimatyczny
10:30-12:00 Sesja I

Panel polityczny o energetyce obywatelskiej w Polsce –
Jak wpisać demokrację energetyczną w nowe zielone bezpieczeństwo?

Waldemar Pawlak – były premier, Polskie Stronnictwo Ludowe
Urszula Zielińska – Przewodnicząca Partii Zieloni, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Anita Sowińska – posłanka Lewicy, członkini Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Maciej Żywno – Wiceprzewodniczący Polska 2050, koordynator Partnerstwa na rzecz Samorządu Otwartego
Stanisław Gawłowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, Platforma Obywatelska

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

12:00-13:00 Lunch + Briefing prasowy
13:00-14:15 Sesja II

Doświadczenia wspólnot energetycznych w Europie - zwalczanie ubóstwa energetycznego; produkcja, magazynowanie, dystrybucja czystej energii; poprawa efektywności energetycznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Josh Roberts – Rzecznik REScoop (Bruksela), największej sieci spółdzielni energetycznych w Europie
[ pobierz prezentację ]
Christina P. Vraka – Członkini Zarządu spółdzielni energetycznej WEnCoop Energy Cooperative – Grecja
[ pobierz prezentację ]
Sara Capuzzo – Prezeska spółdzielni energetycznej ÈNostra Società Cooperativa – Włochy
[ pobierz prezentację ]

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
*Uwaga! Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski.

14:15-14:35 Przerwa kawowa
14:35-16:00 Sesja III

Możliwości i bariery rozwoju wspólnot energetycznych w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej.

Zofia Wetmańska – Instytut Reform
Regulacje Unii Europejskiej w zakresie energetyki obywatelskiej, nowa inicjatywa RePowerEU mająca na cele uniezależnienie UE od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 [ pobierz prezentację ]
Marcin Janiak – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Możliwości finansowania wspólnot energetycznych i energetyki obywatelskiej z nowych funduszy unijnych 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy [ pobierz prezentację ]
Jan Zygmuntowski – Dyrektor Programowy CoopTechHub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych oraz inkubatora spółdzielczości energetycznej
Potencjał spółdzielczości energetycznej w Polsce, praktyczne możliwości wsparcia nowych inicjatyw w ramach inkubatora spółdzielczości energetycznej [ pobierz prezentację ]
Rafał Serafin – Kierownik projektu „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii" (RENALDO), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie / prof. Piotr Banaszuk - Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Białostocka
Pierwsze doświadczenia z pilotażowego projektu z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa mającego na celu powstanie spółdzielni energetycznych w 6 gminach wiejskich na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego [ pobierz prezentację ]
Jakub Szymański – Prezes jednej z pierwszych w Polsce, powstającej na terenie zamkniętego składowiska odpadów spółdzielni energetycznej "Słoneczny Serock"
Jak zakłada się w Polsce spółdzielnie energetyczną? Pionierskie doświadczenia w pokonywaniu przeszkód, zidentyfikowane bariery i rady dla początkujących [ pobierz prezentację ]

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

16:00 Zakończenie Konferencji

PRELEGENCI, PANELIŚCI, MODERATORZY


prelegenci

prof. dr hab. Piotr Banaszuk

Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Białostocka

Jest pracownikiem Politechniki Białostockiej. Jest przyrodnikiem, specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zarządzania zasobami naturalnymi. Jest współautorem i współredaktorem 11 książek, a także autorem ponad 150 referatów, raportów i innych publikacji. Przewodniczy Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody w województwie podlaskim, regionalnej Grupie Roboczej ds. Energii Odnawialnej oraz Radzie Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Od 2019 r. jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Fundacji Activus, która realizuje projekt RENALDO: rozwój obszarów wiejskich poprzez energie odnawialne na terenie woj. podlaskiego. Projekt zainicjowało i wspiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako element wsparcia dla rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce.

prelegenci

Esther Bell

Environment, Science, Technology, and Health Officer z Ambasady USA w Polsce

Pełni funkcję specjalisty ds. ekonomicznych w Ambasadzie USA w Warszawie. Przed rozpoczęciem pracy w Polsce pracowała jako asystentka w Europejskim Biurze Departamentu Stanu (2017-2018) oraz jako specjalistka ds. dyplomacji publicznej w Biurze Oceanów i Międzynarodowych Spraw Środowiskowych i Naukowych (2015-2017). Jej wcześniejsze działania obejmują także wizyty konsularne w Bogocie w Kolumbii (2013-2015) i Addis Abebie w Etiopii (2010-2012). Esther mówi po polsku, hiszpańsku, amharsku i trochę po francusku.

prelegenci

Sara Capuzzo

Prezeska spółdzielni energetycznej ÈNostra Società Cooperativa – Włochy

Prezeska spółdzielni energetycznej ÈNostra Società Cooperativa – pierwszego niekomercyjnego i demokratycznego dostawcy energii elektrycznej z OZE we Włoszech. Obecnie liczy około 6000 członków, a jeśli chodzi o wolumen energii, w 2019 r. sprzedała 13,5 GWh (+56% w porównaniu z 2018 r.). Choć liczby te są małe w stosunku do skali całego systemu energetycznego, Enostra jest najbardziej istotną inicjatywą OZE kierowaną przez społeczność we Włoszech.

prelegenci

Joanna Furmaga

Prezeska Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Prezeska Zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Więcej Niż Energia.

prelegenci

Stanisław Gawłowski

Przewodniczący Senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, Platforma Obywatelska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, senator X kadencji, należy do Platformy Obywatelskiej RP. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, jest członkiem Komisji Ustawodawczej oraz członkiem Komisji Środowiska.

prelegenci

Marzenna Guz-Vetter

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce

Polska urzędniczka państwowa i unijna, dziennikarka i geograf, doktor nauk o Ziemi, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przed rozpoczęciem pracy jako urzędnik Komisji Europejskiej, pracowała jako dziennikarz dla polskich i niemieckich mediów, m.in. dla Polskiego Radia oraz jako korespondent Financial Times Deutschland w Polsce i korespondent Gazety Wyborczej na Węgrzech. Współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych, dla którego przygotowała szereg analiz na temat przygotowania polskiej administracji do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na temat polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.

prelegenci

Marcin Janiak

zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Zastępca dyrektora w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 15 lat zaangażowany w realizację programów wspierających inwestycje z funduszy unijnych, w ramach trzech perspektyw finansowych UE. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiada za koordynację prac nad zaprojektowaniem obszarów interwencji w programach finansujących ze środków publicznych inwestycje przyczyniające się do transformacji energetycznej Polski i zmniejszenia emisyjności gospodarki. W tym zakresie odpowiada za koordynacje prac nad przygotowaniem m.in. w Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

prelegenci

Michał Niewiadomski

Moderator

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej. Publicysta energetyczno-klimatyczny. Pracował w Radiostacji/Rozgłośni Harcerskiej, Polskim Radiu, TVN CNBC i Rzeczpospolitej. Założyciel Klubu Energetycznego organizującego zamknięte spotkania dla sektora energetycznego. Współtworzył Dekalog polskiej transformacji energetycznej, który został zaprezentowany w maju 2022 r. Współpracuje z portalem biznesalert.pl.

prelegenci

Christina P. Vraka

Członkini Zarządu spółdzielni energetycznej WEnCoop Energy Cooperative – Grecja

Członkini Zarządu spółdzielni energetycznej WEnCoop Energy Cooperative z Grecji. Współzałożycielka organizacji dot2dot Thessaloniki, działającej w dziedzinie turystyki, kultury i edukacji. Ekspertka w zakresie zarządzania, komunikacji, przedsiębiorczości społecznej, badań i kultury. Znalazła się na liście 50 młodych (poniżej 40 lat) innowatorów w północnej Grecji (2018 r.). WEnCoop to spółdzielnia energetyczna utworzona w 2021 roku przez Greckie Stowarzyszenie Kobiet Przedsiębiorczyń. Celem 60 członkiń - kobiet przedsiębiorczyń działających w różnych sektorach - jest promowanie innowacji energetycznych, walka z ubóstwem energetycznym, produkcja, magazynowanie, zużycie, dystrybucja i dostawa czystej energii oraz poprawa efektywności energetycznej na poziomie lokalnym i regionalnym. Założycielki mają też nadzieję, że dzięki energii produkowanej przez spółdzielnię uda im się obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

prelegenci

Waldemar Pawlak

były Premier, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego

Polski polityk, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2007–2012 wicepremier i minister gospodarki w rządach Donalda Tuska. Pracował m.in. w komisjach: samorządu terytorialnego, łączności z Polakami za granicą, ds. Służb Specjalnych oraz finansów publicznych. W 1992 r., w latach 1993-1995 premier, a w latach 2007-2011 wicepremier. W latach 2007-2012 pełnił funkcję ministra gospodarki.

prelegenci

Josh Roberts

Rzecznik REScoop (Bruksela), największej sieci spółdzielni energetycznych w Europie

Doradca ds. polityki w REScoop.eu (Europejska Federacja Obywatelskich Spółdzielni Energetycznych), która reprezentuje ponad 1900 wspólnot energetycznych zajmujących się energią odnawialną, efektywnością energetyczną i innymi innowacyjnymi technologiami czystej energii. Przewodził działaniom REScoop.eu na rzecz europejskiego ustawodawstwa, które uznaje i wspiera społeczności energetyczne jako nowych uczestników rynku w procesie transformacji energetycznej. Jako wykwalifikowany prawnik, Josh jest aktywnie zaangażowany w debatę na temat europejskiej polityki energetycznej od 2012 r., koncentrując się na kwestiach związanych z wewnętrznym rynkiem energii, odnawialnymi i innymi rozproszonymi źródłami energii, infrastrukturą oraz partycypacją społeczności i obywateli.

prelegenci

dr Rafał Serafin

Kierownik projektu „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii" (RENALDO), Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Angażuje się w sprawy ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz rozwoju zrównoważonego od ponad 30 lat w Polsce i poza nią. Specjalista w zakresie metodyki partnerstwa jako narzędzia dla kreowania lokalnych rynków żywności, energii i wody. Autor licznych publikacji i raportów naukowych i popularnych i współtwórca Partnership Brokers Association. Menadżer zespołu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, realizującym projekt RENALDO: rozwój obszarów wiejskich poprzez energie odnawialne, który realizuje projekt na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Projekt zainicjowało i wspiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako element wsparcia dla rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce.

prelegenci

Anita Sowińska

posłanka Lewicy, członkini Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posłanka Lewicy, ekonomistka. Absolwentka Politechniki Łódzkiej (zarządzanie i marketing) studiów podyplomowych Executive MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Członkini Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

prelegenci

Jakub Szymański

Prezes spółdzielni energetycznej "Słoneczny Serock"

Współorganizator oraz prezes zarządu pozostającej w organizacji spółdzielni energetycznej „Słoneczny Serock”, bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie procesu inwestycyjnego pierwszej instalacji wytwórczej. Od 2017 roku odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne i rozwój strategiczny w Mieście i Gminie Serock, w swojej pracy skupia się nad zwiększeniem zaangażowania lokalnego samorządu w sprawy energetyki, w tym energetyki obywatelskiej, angażuje się w rozwój lokalnej strefy inwestycyjnej, zwiększenie stopnia wykorzystania wody w przestrzeni miejskiej.

prelegenci

Zofia Wetmańska

Wiceprezeska Instytutu Reform

Wiceprezeska Instytutu Reform, odpowiada za strategię rozwoju oraz ofertę Instytutu. Zajmuje się jakościową i ilościową oceną europejskich i krajowych polityk na poziomie makro- i sektorowym, w celu zbudowania podstaw dla systemowego myślenia o polityce klimatycznej i energetycznej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyła w pracach Technicznej Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonego Finansowania i nadal aktywnie uczestniczy w dyskusjach poświęconych tej tematyce jako starsza analityczka ds. taksonomii w Climate Bonds Initiative. Absolwentka studiów magisterskich na Imperial College w Londynie, gdzie specjalizowała się w zagadnieniach związanych z ekonomią i polityką środowiskową oraz University of Southampton, gdzie skończyła klimatologię.

prelegenci

Urszula Zielińska

Przewodnicząca Partii Zieloni, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Działaczka społeczna i polityczna, posłanka na Sejm IX kadencji, od 2022 przewodnicząca Partii Zieloni (w ramach parytetu wraz z Przemysławem Słowikiem). Zasiada w komisjach: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej; oraz ds. energii i skarbu państwa.

prelegenci

Jan Zygmuntowski

Dyrektor Programowy CoopTechHub,
pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych oraz inkubatora spółdzielczości energetycznej

Ekonomista zainteresowany problematyką rozwojową, ekonomią i polityką nowych technologii oraz gospodarką cyfrową. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie (Management and AI in Digital Society). Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Współzałożyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu think-tankuInstrat, gdzie odpowiadał za program badawczy „Gospodarka cyfrowa”. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Doradza i wspiera w rozwoju projekty technologiczne z pozytywnym wpływem społecznym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions oraz British Council i Møller Institute. Autor „Kapitalizmu sieci”.

prelegenci

Maciej Żywno

Wiceprzewodniczący Polska 2050, koordynator Partnerstwa na rzecz Samorządu Otwartego

Wiceprzewodniczący Polska 2050 Szymona Hołowni, prezes Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku, w firmie ogólnopolskiej ekspert partnerstwa publiczno-prywatnego, wojewoda podlaski (2007-2014), I wicemarszałek województwa podlaskiego (2014-2018), społecznie strażak-ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownik Grupy Granica.

GALERIA


PARTNERZY


features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features
features

MIEJSCE


Centrum Prasowe Newseria

Chmielna 73, Warszawa, I piętro

plan obiektu

ZADZWOŃ

664 197 608

>