logo-big

List do Marszałka Sejmu w sprawie nieprawdziwego stwierdzenia o popraciu organizacji ekologicznych dla zmian w ustawie o OZE

List do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w sprawie nieuzasadnionego stwierdzenia jakoby organizacje Greenpeace, Client Earth, Polska Zielona Sieć i WWF Polska popierały rozwiązania, które znalazły się w projekcie zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. Stwierdzenie takie pojawiło się w uzasadnieniu do rzeczonego projektu. Tymczasem organizacje nigdy nie wyraziły aprobaty ani w żaden inny sposób nie udzieliły poparcia dla rozwiązań, o których mowa w cytowanym fragmencie uzasadnienia projektu ustawy. Licząc na to, że jest to zwykła pomyłka, a nie działanie mające na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd, zaapelowaliśmy o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań celem sprostowania odpowiedniego fragmentu.

List do Marszałka Sejmu w sprawie nieprawdziwego stwierdzenia o poparciu organizacji ekologicznych dla zmian w ustawie o OZE


Polecamy także: