logo-big

WNE apeluje do ministra Czaputowicza o poparcie dla lepszej ochrony klimatu

W opracowywanym właśnie przyszłym budżecie UE warto przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy na ochronę klimatu i transformację energetyczną – Polska tego potrzebuje. Z takim apelem sekretariat ruchu Więcej Niż Energia wystąpił do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza oraz szefa Komisji Europejskiej Jean Claude’a Junckera.

W czwartek 12 kwietnia szefowie dyplomacji państw UE dyskutowali w Luksemburgu o przyszłości unijnej polityki spójności. Już za dwa tygodnie, 2 maja, Komisja Europejska przedstawi swoją propozycję budżetu UE na lata 2020-2027. Rozpoczął się bardzo gorący okres negocjacji budżetowych, które tym razem mają przebiegać w ekspresowym tempie – przyszły budżet UE ma bowiem zostać oficjalnie uchwalony przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego  zaplanowanymi na maj 2019 r. Na czwartkowym spotkaniu Rady Polskę reprezentował minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz.

Sekretariat ruchu Więcej Niż Energia zaapelował do ministra Czaputowicza, by poparł postulat zwiększenia wydatków na ochronę klimatu w przyszłym budżecie UE – w tym wydatków na rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a także zagwarantowanie, że fundusze unijne nie będą mogły wspierać działań i inwestycji podważających realizację celów klimatycznych.

Dla Polski bardzo ważne jest, by polityka spójności zachowała swoje dotychczasowe znaczenie i niezmniejszony budżet. Jeśli środki unijne będą wspierały transformację energetyczną, przyczyni się to do zwiększenie tempa i skali wdrażania programów termomodernizacyjnych, które wpływają na poprawę efektywności energetycznej w budownictwie.

Większy budżet ułatwi także realizację zadań dotyczących rozwoju elektromobilności, w tym flagowego programu Luxtorpeda 2.0 i innych zadań dotyczących rozwoju i bardziej efektywnego wykorzystania transportu szynowego. Będzie także możliwy rozwój odnawialnych źródeł energii, co pozwoli Polsce uniknąć negatywnych skutków uzależnienia od paliw kopalnych i osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne.

Wszystkie te obszary działań mają także wymiar społeczny. Termomodernizacja budynkówogranicza zjawiska ubóstwa energetycznego. Inwestycje w rozwój sieci kolejowej przyczynią się do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, a rozwój sektora producentów taboru doprowadzi do zwiększenia liczby nowych, stabilnych miejsc pracy. Wreszcie rozwój rozproszonej energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła będzie stymulował rozwój nowych technologii i lokalnych gospodarek.

Z apelem WNE do ministra Czaputowicza można zapoznać się tutaj:

Apel ruchu Więcej Niż Energia do Ministra Spraw Zagranicznych J.Czaputowicza


Polecamy także: