Joanna Krawczyk

Joanna Krawczyk

„Społeczne inicjatywy energetyczne. Szanse i bariery dla rozproszonej energetyki w Polsce”

Celem warsztatów jest omówienie niektórych konkretnych i pilnych kwestii dotyczących mechanizmów wsparcia dla rozproszonej energetyki obywatelskiej. Będzie również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami inicjatyw inwestujących w odnawialne źródła energii.  Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych projektem COMETS, czy szerzej tematyką rozproszonej (obywatelskiej) energetyki. Udział w warsztacie jest darmowy. Spotkanie odbędzie się online.

Dyrektywa RED II – europejska, a polska wizja społeczności energetycznych.

autorka: Zuzanna Sasiak Energetyka obywatelska to system, w którym wszyscy użytkownicy energii – obywatele, samorządy, firmy, czy organizacje – biorą udział w produkcji i zarządzaniu energią odnawialną i mogą czerpać z tego zyski. Nieodzowną częścią tego konceptu są spółdzielnie energetyczne, które funkcjonują w Europie od lat, w Polsce natomiast zaistniały w zapisach prawnych…

Stanowisko w ramach konsultacji społecznych Ministerstwa Klimatu dot. m.in. rozliczeń prosumentów.

woman in teal t-shirt sitting beside woman in suit jacket

Ministerstwo Klimatu przeprowadziło krótkie konsultacje społeczne pakietu rozporządzeń dotyczących m.in. rozliczeń prosumentów oraz ich dostępu do danych. Polska Zielona Sieć przekazała w swoim stanowisku, że choć proponowane regulacje są słuszne i korzystne dla prosumentów, to zarazem dalece niewystarczające do efektywnego pobudzenia segmentu prosumentów grupowych.   Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań…

Jak dyrektywy unijne mogą pomóc rozwojowi OZE ?

Autorka: Zuzanna Sasiak Tym artykułem rozpoczynamy cykl tekstów poświęconych przyjętej w 2018 r. dyrektywie RED II w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Naszym celem będzie przybliżenie czytelnikom treści tej dyrektywy, w szczególności nowych form wykorzystania OZE zwłaszcza przez prosumentów indywidualnych i zbiorowych. Będziemy również starali się opisywać…

Najwyższy czas na spółdzielnie energetyczne

Autor: Jan Ruszkowski Choć liczba indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych wokół nas rośnie lawinowo, nie zauważając pandemicznej zapaści światowej gospodarki, spółdzielni energetycznych wciąż nie mamy w Polsce ani jednej, mimo ich popularności w zachodniej Europie. Czy rządowe propozycje zmian i uproszczeń wystarczą, by uruchomić wreszcie w Polsce ten niewykorzystany energetyczny…

„Od zera do gigawata” – analiza ewolucji polskich regulacji prosumenckich.

man wearing gray polo shirt beside dry-erase board

W maju organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi udostępniła analizę zmian i skuteczności polskich regulacji dotyczących energetyki rozproszonej.  Prosumeryzm indywidualny coraz bardziej się urynkawia, ale w kraju wciąż brakuje efektywnych przepisów pozwalających na powstawanie wspólnot energetycznych. To zadanie dla Ministerstwa Klimatu. Jakich zmian potrzebujemy?  Co planuje Ministerstwo Klimatu?…