Stanowisko w sprawie pakietu zimowego

Stanowisko sekretariatu ruchu „Więcej niż energia” w sprawie tzw. pakietu zimowego (oryg. Clean Energy for All Europeans), opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 30 listopada 2016 r.
yellow and black spiral light

Raport „Rola konsumenta w transformacji energetycznej”

Raport przygotowany przez ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi we współpracy Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Przedstawia analizę roli użytkownika energii w polskim systemie energetycznym oraz możliwości zmiany tej pozycji – z biernego odbiorcy energii na świadomego i aktywnego konsumenta.
person using black computer keyboard

Kalkulator opłacalności mikroinstalacji fotowoltaicznej

Prezentowane narzędzie pozwoli usystematyzować dyskusję na temat opłacalności inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Opłacalność można rozumieć na wiele sposobów, np. okres zwrotu, NPV, czy porównanie różnic wydatków na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną sprzed i po inwestycji. Wszystkie te wartości uwzględniono w kalkulatorze i użytkownik może wyciągać na ich podstawie wnioski. Kalkulator pozwala też dostosowywać dane wejściowe: np. koszty, wartości taryf gwarantowanych czy wskaźników tzw. opustu. Wszystkie elementy zostały opisane w komentarzach.
skyline photography of nuclear plant cooling tower blowing smokes under white and orange sky at daytime

Analiza projektu nowelizacji ustawy o OZE

W dniu 5 maja 2016 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Analiza wykonana przez ekspertów z ClientEarth i WWF, organizacji członkowskich ruchu Więcej niż energia, ma na celu przedstawienie oraz ocenę najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie.