person holding orange flower petals

Warsztaty o energetyce obywatelskiej

W Unii Europejskiej działają już tysiące lokalnych, obywatelskich wspólnot energetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Wspólnoty zajmują się nie tylko wytwarzaniem energii na potrzeby…