Czy jest możliwa tania energia w gminie? – warsztaty w Parzęczewie

„Czy jest możliwa tania energia w gminie? Energetyka obywatelska, spółdzielnie energetyczne, różne źródła energii lokalnej – nowe programy dofinansowania”.

28 kwietnia 2023 w Parzęczewie we współpracy z Polską Zieloną Siecią oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, w Urzędzie Gminy Parzęczew, odbyły się warsztaty zatytułowane „Czy jest możliwa tania energia w gminie? Energetyka obywatelska, spółdzielnie energetyczne, różne źródła energii lokalnej – nowe programy dofinansowania”.

  • Jak oszczędzać energię wspólnie – po sąsiedzku, w gminie?
  • Jakie możemy mieć korzyści z takiego działania?
  • Skąd wziąć na to pieniądze?
person using MacBook Pro

Wydarzenie było skierowane do samorządów lokalnych, liderów społecznych, rolników oraz przedsiębiorców. Podczas warsztatów poruszono takie tematy, jak oszczędzanie energii poprzez działanie w obrębie sąsiedzkiego działania, w gminie oraz korzyści ze wspólnego działania. Poruszono również kwestie spółdzielni energetycznych oraz najlepszych rozwiązań dla rolników, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, takich jak fotowoltaika, wiatraki czy biogazownie. W trakcie wydarzenia omówiono także źródła finansowania projektów związanych z energetyką lokalną.

Eksperci, którzy prowadzili warsztaty, to Tomasz Marzec, prawnik w Aspiratio Consulting, specjalizujący się w prawie rolnym oraz prawie odnawialnych źródeł energii oraz Dominik Madej, współpracownik Polskiej Zielonej Sieci, zajmujący się projektem Fundusze Europejskie dla Klimatu. Warsztaty miały na celu przekazanie praktycznej wiedzy oraz inspirację dla lokalnych liderów, jak wdrażać projekty związane z energią odnawialną w gminie.

Gmina Parzęczew ma plany związane z budową biogazowni. Biogazownia ma służyć do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Projekt ma na celu wykorzystanie lokalnych zasobów w postaci odpadów organicznych z gospodarstw rolnych oraz zebranych w gminie. Gmina Parzęczew jest jedną z pierwszych gmin w regionie, która planuje budowę takiej inwestycji, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój regionu oraz przyciągnąć inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Takie działania nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, ale także mają pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.