logo-big

Mniej emisji dwutlenku węgla dzięki elektrośmieciom

 • Poprawa efektywności energetycznej w placówkach służących dzieciom
 • Pozyskanie środków na modernizacje ze zbiórki starych telefonów komórkowych oraz elektroodpadów
 • Dotychczas przeprowadzono 5 edycji programu
 • Zebrano w sumie ponad 10 000 telefonów oraz ponad 120 ton elektroodpadów 49 firm zaangażowanych w projekt
 • Przeprowadzono modernizację w 18 placówkach, dzięki którym zaoszczędzono 180 000 kWh i zredukowano emisję CO2 o 252 ton
„Razem z firmą Braas udało nam się stworzyć akcję, której efekty przerosły nasze oczekiwania. Uczestnictwo setek ludzi, którzy oddawali niepotrzebny sprzęt elektroniczny, przyczyniając się do poprawy środowiska i pomocy ośrodkom opiekuńczym pokazuje, że organizowanie takich akcji ma sens” – powiedział Sławomir Brzózek, wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

„Każdy z nas ma takie rzeczy w domu. Można zgłosić się do nas i dostarczyć nam te elektroodpady. My je zutylizujemy, żeby szkodliwe związki chemiczne, takie jak rtęć, ołów, nie dostały się do środowiska. Dzięki temu uzyskujemy też środki finansowe na zakup nowych urządzeń dla placówek dziecięcych” – dodaje Ula Fabianiak z Fundacji.

Zielona Stopa Filantropa to ciekawy projekt łączący działania na rzecz ochrony środowiska ze wsparciem społecznym. Został zainagurowany w 2011 roku przez Fundację Nasza Ziemia, która zaprosiła do współpracy partnerów biznesowych. Jego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej w placówkach służących dzieciom, takich jak rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe czy szpitale dziecięce. Z pozyskanych środków finansowana jest wymiana sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia o wysokiej klasie energetycznej (A++ i wyższe) wymiana oraz oświetlenia na energooszczędne. Przyczyni się to zarówno do ograniczenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla, jak i do poprawy kondycji finansowej placówek, dzięki obniżeniu kosztów ich eksploatacji.

Środki na modernizację placówek pozyskiwane są na trzy sposoby:

 1. Teleradar – zbiórka i sprzedaż starych telefonów komórkowych
  Efektem projektu Teleradar jest ograniczenie liczby wyrzucanych telefonów komórkowych, oraz gdy to możliwe, powtórne wprowadzenie ich do obiegu, co w znaczny sposób przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów oraz zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi. Łącznie w okresie 2011-2016 zostało zebranych ponad 10 000 telefonów komórkowych, które następnie zostały ponownie wprowadzone na rynek lub poddane recyklingowi.
 2. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Zbiórki organizowane były w całej Polsce, w ich trakcie zbierano sprzęty AGD – telewizory, komputery, monitory, mikrofalówki, tostery, suszarki, drukarki, czajniki elektryczne, żelazka, aparaty fotograficzne itp. Łącznie zebrano ponad 120 ton elektroodpadów, które zostały poddane recyklingowi przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.
 3. Wykup przez partnerów biznesowych Certyfikatów Zielonej Stopy
  Wartość jednego certyfikatu to 2,5 zł netto, jest to kwota która zrównoważy zużycie 5kWh i offsetowanie towarzyszące temu emisji CO2 w okresie 5 lat poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w placówkach służących dzieciom.

W ciągu pierwszych trzech edycji programu w jego działania zaangażowało się 49 firm, w siedzibach których prowadzono zbiórki starych telefonów i elektroodpadów.  Z pozyskanych pieniędzy przeprowadzono łącznie 18 modernizacji, dzięki którym zaoszczędzono 50 000 kWh. Dane z mierników poboru prądu wskazują, że nowe urządzenia AGD, w które wyposażono placówki pobierają o połowę energii mniej. Fundacja szacuje, że w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonej modernizacji można osiągnąć ok. 1 000 kWh oszczędzonej energii, co przekłada się na ok. 1 400 kg mniej wydzielonego dwutlenku węgla. W sumie do roku 2016 udało się zaoszczędzić 180 000 kWh.


Lokalizacja:
projekt ogólnopolski

Nazwa projektu:
Zielone Stopa Filantropa – program zwiększania efektywności energetycznej w placówkach wychowania i edukacji dzieci

Inwestor:
Fundacja Nasza Ziemia

Czas realizacji:
od maja 2011

Wartość inwestycji:
ok. 50 000 zł rocznie

Finansowanie:
wkład finansowy biznesowych partnerów projektu

Kontakt:
Fundacja Nasza Ziemia
tel.: (22) 622-81-18
e-mail: fundacja@naszaziemia.pl
http://naszaziemia.pl

Polecamy także: