logo-big
Fot. Polska Zielona Sieć

Mniej pieniędzy na energię, więcej na leczenie

 • Remont sieci centralnego ogrzewania – likwidacja pieców węglowych, w zamian podłączenie do sieci ciepłowniczej lub instalacja kotłowni gazowych
 • Kompleksowa termomodernizacja 9 obiektów
 • Montaż w sumie 2324 kolektorów słonecznych o powierzchni 5386 m2 do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co obniży rachunki szpitali o ok. 35%
 • Poprawa jakości powietrza
 • Projektowi towarzyszy akcja promocyjno-edukacyjna skierowana do najmłodszych pacjentów
„Ta inwestycja pozwoli nam przede wszystkim zmniejszyć koszty, co jest dla szpitala w Dziekanowie szczególnie ważne. Sytuacja szpitala jest obecnie niebotycznie lepsza niż rok temu. Szpital nie generuje już zadłużenia. Szukamy oszczędności tam, gdzie one są racjonalne. Jedną z nich są inne sposoby pozyskiwania energii i wydatkowania środków tam, gdzie one powinny być kierowane, czyli przede wszystkim na leczenie. Kolektory pozwolą nam zmniejszyć ogromne kwoty, które teraz płacimy za gaz czy energię elektryczną”– mówił Robert Lasota dyrektor szpitala w Dziekanowie Leśnym.

Samorząd województwa mazowieckiego dzięki dofinansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (85% kosztów kwalifikowanych) zrealizował bardzo ambitny, wart 42 mln złotych, projekt budowy systemu energii odnawialnej w 12 szpitalach na Mazowszu. By zmaksymalizować efekt inwestycji w pierwszej kolejności zadbano o zwiększenie efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę starych kotłowni węglowych na gazowe lub podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Przeprowadzono remont sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania. 9 obiektów poddano kompleksowej termomodernizacji polegającej na dociepleniu przegród zewnętrznych i wymianie stolarki okiennej. Następnie zainstalowano systemy kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dzięki którym koszty eksploatacyjne szpitali mają zmniejszyć się o ok. 20-30%.

Oczywiście prócz oszczędności znaczenie ma także prozdrowotny efekt ekologiczny. Dzięki termomodernizacji i solarom możliwe będzie zmniejszenie zużycia konwencjonalnych źródeł energii, zwłaszcza paliw stałych, które generują zjawisko niskiej emisji powszechnie nazywanej smogiem. Istnieje szansa, że jeśli do atmosfery trafi mniej szkodliwych substancji (takich jak tlenki siarki, tlenki azotu, pyły zawieszone, rtęć) to i w szpitalach zmaleje liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób wywołanych przez zanieczyszczenie powietrza.

W projekcie przewidziano także działania promocyjno-edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszej grupy odbiorców. Specjalnie dla nich, w szpitalach biorących udział w projekcie, przeprowadzono warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii. W tym celu zaangażowano Niezależną Grupę Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY, której edukatorzy przeprowadzali z dziećmi ciekawe eksperymenty i doświadczenia. Do nauki przez zabawę zaproszono także rodziców, którzy chętnie pomagali swym pociechom konstruować solarne roboty lub wiatraki. Dzieci mogły też urozmaicić sobie czas spędzony w szpitalu grając w grę planszową o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii czy wykonując prace plastyczne na konkurs „Energia ze słońca”, do którego także zaproszono uczniów mazowieckich szkół i przedszkoli.

Szpitale biorące udział w projekcie:

 1. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 761 m². Wartość instalacji to ponad 3,1 mln zł.
 2. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 372 m². Wartość instalacji to 1,9 mln zł.
 3. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 504 m². Wartość instalacji to 2,3 mln zł.
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 68 m². Wartość instalacji to 415 tys. zł.
 5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 1068 m². Wartość instalacji to 4,8 mln zł.
 6. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 325 m². Wartość instalacji to 1,7 mln zł.
 7. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 506 m². Wartość instalacji to 2,1 mln zł.
 8. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 666 m². Wartość instalacji to 2,3 mln zł.
 9. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ ul. Barska, Warszawa – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 325 m². Wartość instalacji to 1,1 mln zł.
 10. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 432 m². Wartość instalacji to 2,08 mln zł.
 11. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im dr J. Bogdanowicza, ul. Niekłańska, Warszawa – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 270 m². Wartość instalacji to 1,5 mln zł.
 12. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/Warszawy – kolektory o łącznej powierzchni czynnej 70 m². Wartość instalacji to 189 tys. zł.

 


Lokalizacja:
województwo mazowieckie

Nazwa projektu:
Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej

Inwestor:
Samorząd województwa mazowieckiego

Czas realizacji:
01.04.2014 r. - 31.12.2016 r.

Wartość inwestycji:
ponad 42 mln zł

Finansowanie:
Województwo mazowieckie (15%), dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kontakt:
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel.: (22) 5979550
e-mail: dnwi@mazovia.pl
http://www.kolektory.mazovia.pl

Polecamy także: