logo-big

Samorządowy Menadżer Energii

  • Studia podyplomowe dla pracowników administracji samorządowej
  • Odbyły się już 3 edycje, które ukończyło ok. 150 osób
  • Dofinansowanie studiów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  • Koszt za dwa semestry to niecałe 900 zł
„Po sukcesie pierwszej edycji studiów mogę śmiało powiedzieć, że stworzenie tego kierunku było bardzo dobrym pomysłem. Ta wręcz pionierska inicjatywa Mazowieckiej Agencji Energetycznej była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Samorządowcy bowiem coraz chętniej sięgają po unijne dofinansowanie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii” – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Pracownicy administracji samorządowej województwa mazowieckiego mają niepowtarzalną okazję, by zwiększyć swoje kompetencje z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Mazowiecka Agencja Energetyczna wraz z Wyższą Szkoła Ekologii i Zarządzania przygotowały w 2014 roku ofertę studiów podyplomowych pod nazwą „Samorządowy Menadżer Energii”.

Celem projektu jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu efektywności energetycznej  w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych. Istotnym aspektem jest również zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w zakresie  bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w jednostce samorządowej.

Wykształcenie powyższych kompetencji pozwoli absolwentom na sprawne i profesjonalne wypełnianie zadań Samorządowego Managera ds. Energii, obejmujących m in. opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii zwiększania efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego z myślą o racjonalizacji zakupu i zużycia energii oraz właściwym poszanowaniu energii, a także promowaniu postaw proekologicznych.

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, studia kosztują jedynie 860 złotych, co sprawia że cieszą się dużym zainteresowaniem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona do 50 w każdej edycji.


Lokalizacja:
województwo mazowieckie

Nazwa projektu:
Studia podyplomowe dla urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych

Inwestor:
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o wraz z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania

Czas realizacji:
I edycja – 2014, dotychczas odbyły się 3 edycje

Wartość inwestycji:
153 200,00 zł – I edycja

Finansowanie:
dofinansowanie środkami dotacyjnymi w kwocie 131.700, 00 zł przez WFOŚiGW w Warszawie

Kontakt:
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
+48 22 290 29 42
biuro@mae.com.pl
http://www.mae.com.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
http://www.wseiz.pl

Polecamy także: