logo-big
Fot. Aneta S. CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0

W zachodniopomorskiem OZE zastąpiły stare piece węglowe

  • 17 zaangażowanych podmiotów
  • Zainstalowano kolektory słoneczne na 36 budynkach użyteczności publicznej
  • Zainstalowano panele fotowoltaiczne na 14 obiektach
  • Zmodernizowano i rozbudowano 3 komunalne sieci ciepła
  • Wymieniono źródła ciepła w 4 zakładach opieki zdrowotnej oraz 9 szkołach publicznych – zastosowano pompy ciepła i piece na gaz
  • Zainstalowano mikroturbiny wiatrowe w 2 obiektach
  • Przeprowadzono prace termomodernizacyjne
  • Ogółem inwestycje dotyczyły 75 obiektów w 29 miejscowościach
  • Redukcja emisji dwutlenku węgla o równowartość masy ponad 3 tys. samochodów osobowych
„Projekt objął swoim zasięgiem dużą liczbę obiektów, co daje możliwość osiągnięcia bardzo dobrych efektów ekologicznych - podkreśla Monika Drabowicz, p.o. dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. - Z niską emisją zanieczyszczeń walczymy wszyscy, w Polsce i Europie, bo jest to ogromny problem. Im szerzej zakrojone działania, tym ich skuteczność jest wyższa.(…) Projekt ma też inną ważną zaletę: pokazuje mieszkańcom, jak można wykorzystywać źródła energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. Kolektory słoneczne już ludzie znają, fotowoltaika to nowość. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii to ogromna wartość”

Mowa o realizowanym od 2011 roku, zakrojonym na szeroką skalę, bo obejmującym 17 podmiotów projekcie „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze Środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Jego celem były niższe koszty ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej, redukcja emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej. W ramach projektu przeprowadzono modernizację systemów ogrzewania, głównie opartych na węglu, w placówkach samorządowych. Zmieniono nieefektywne kotły na piece gazowe oraz pompy ciepła.  Zainstalowano kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej, turbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne wytwarzające prąd. W sumie prace objęły 75 obiektów w 29 miejscowościach. Prócz tego pozyskano dodatkowe środki na termomodernizację w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

Efekty prawie 5 letniego programu podsumowano podczas konferencji w Kołobrzegu, której towarzyszyły wizyty w zmodernizowanych obiektach. Pięć z nich zostało wyróżnionych certyfikatem „PreQurs” przyznawanym za redukcję niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Są to: Basen Miejski w Szczecinku, świetlice wiejskie w Mierzynie, Syrkowicach i Koziej Górze oraz warsztat terapii zajęciowej „Iskierka” w Karlinie. Ale to nie koniec nagród. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza” organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Uhonorowano także akcję edukacyjną „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Jej celem było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach, a także wskazanie alternatywnych, ekologicznych sposób ogrzewania domów, poprzez zastosowanie m.in. źródeł energii odnawialnej. Akcja skierowana była przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalncyh, a także dla nauczycieli, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji.


Lokalizacja:
6 powiatów w dorzeczu rzeki Parsęty, województwo zachodniopomorskie

Nazwa projektu:
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Inwestor:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Czas realizacji:
01.11.2011 r. – 31.07.2015 r.

Wartość inwestycji:
46,6 mln zł

Finansowanie:
Dofinansowanie (85%) ze Środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Kontakt:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
tel.: (94) 311 72 47
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl
http://www.parseta.org.pl

Polecamy także: