Efektywność energetyczna w budownictwie

„Efektywność energetyczna w budownictwie” to cykl czterech konferencji w czterech różnych miastach. Każda z konferencji przewidziana jest na min. 50 uczestników.

Konferencja ma na celu skupienie specjalistów z różnych dziedzin i sektorów, związanych z rynkiem budowlanym. Prelekcje i panele dyskusyjne poprowadzą eksperci techniczni, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, producenci nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii, audytorzy i projektanci.

Tematyka konferencji to m.in. zoptymalizowanie zużycia energii w obiektach już istniejących, korzyści nowych inwestycji budowlanych efektywnych energetycznie, zaprezentowanie dobrych praktyk. Przedyskutowane zostaną aspekty prawne oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym można osiągnąć korzystny efekt energetyczny. Omawiane będą także kwestie zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych, problemu niskiej emisji, za które po części odpowiedzialne jest budownictwo. Analizowane będą kwestie środowiskowe i ekologiczne w budownictwie.