Energooszczędna architektura nagrodzona w kujawsko-pomorskim

„Organizowanie konkursów architektonicznych to poszukiwanie efektów działań odbiegających od utartych schematów. Propagowanie wartościowej architektury jest działaniem, którego efekty nie są może od razu widoczne, lecz w dłuższej perspektywie ma to wymierny efekt” – twierdzi Piotr Koziej, architekt, sekretarz i członek jury w marszałkowskim konkursie na dostępny dom jednorodzinny w woj. kujawsko-pomorskim.

Konkurs został ogłoszony pod koniec 2014 roku w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Tilia projektu Nasza Energia. Jego celem było pokazanie wizji współczesnego podmiejskiego domu jednorodzinnego, który jednocześnie będzie nawiązywał do wzorców architektonicznych i krajobrazu regionu, a także uwzględniał nowoczesne rozwiązania energooszczędne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs miał charakter otwarty, mógł w nim wziąć udział każdy architekt, bez względu na swój dorobek zawodowy, przewidziano także oddzielną kategorię dla studentów architektury. Nic więc dziwnego, że konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem i  w sumie wpłynęło aż 129 prac z pracowni z całego kraju, w tym 10 projektów studenckich. Jury musiało dokonań niełatwego wyboru. Ostatecznie najwyżej oceniono pracę biura Ostrowski Architektura ze Śląska. Ten, jak i pozostałe nagrodzone i wyróżnione projekty będą prezentowane w specjalnie wydanym przez Urząd Marszałkowski katalogu, który będzie udostępniany mieszkańcom regionu w jednostkach samorządu terytorialnego. Już teraz można je obejrzeć na tej stronie.

„Pokazywanie tego co dobre i wartościowe jest szalenie ważne. Szczególnie przy zalewającej nas tandetnej zabudowie, degradacji miejskiego krajobrazu, przy braku jakiejkolwiek edukacji architektonicznej, przy decyzjach wpływających na przestrzeń miasta podejmowanych często ani nie w interesie przestrzeni, ani też w interesie miasta” – podkreśla sekretarz konkursu.

Czy wysoko ocenione przez przedstawicieli Stowarzyszenie Architektów RP projekty znajdą amatorów wśród przysłowiowych Kowalskich? Czas pokaże, to zdaniem sekretarza, najważniejszy juror każdego konkursu architektonicznego.

Konkursy architektoniczne, wskazywanie dobrych praktyk projektowania, także w dziedzinie oszczędności energii, to najlepsze sposoby poszukiwania wyjściowych propozycji późniejszych działań inwestycyjnych – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

Dlatego w ramach projektu Nasza Energia zorganizowano także dwie edycje (w 2013 i 2014 roku) konkursu „Architektura z Energią” wyróżniającego nowopowstałe lub zmodernizowane obiekty energooszczędne, wykorzystujące potencjał odnawialnych źródeł energii.
W 2013 roku wyróżniono:

  • Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe – dom przy ul. Swarzewskiej 26 w Bydgoszczy
  • Obiekt użyteczności publicznej – budynek usługowo-mieszkalny – poradnia zdrowia NZOZ i chirurgii jednego dnia przy ul. Nakielskiej 327 w Bydgoszczy
  • Obiekt użyteczności publicznej – termomodernizacje – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy
  • Obiekt użyteczności publicznej – zabytek – przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra i poddasza Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

Szczegóły dotyczące wyników konkursu m.in. uzasadnienie dot. ochrony cieplnej i energooszczędności dostępne tutaj.

W 2014 roku wyróżniono:

  • wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe – rezydencja przy ul. Harcerskiej 5 we Włocławku
  • jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe – dom przy ul. Wierzbińskiego 86 w Inowrocławiu
  • obiekty użyteczności publicznej – Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy
  • budownictwo przemysłowe  – pawilon handlowo-usługowy „Biedronka” przy ul. Żwirki i Wigury 11c w Bydgoszczy

Szczegóły dotyczące wyników konkursu m.in. uzasadnienie dot. ochrony cieplnej i energooszczędności dostępne tutaj.