logo-big

Jak rozwój energetyki obywatelskiej wpłynie na środowisko i zdrowie ludzi?

Rozwój energetyki obywatelskiej przyczyni się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Obecnie produkcja ciepła i energii elektrycznej w Polsce oparta jest głównie na węglu. W efekcie w naszym kraju oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Co roku przedwcześnie umiera z tego powodu ok. 45 tys. osób. Dzięki stopniowemu ograniczaniu roli węgla rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne przyczyni się m.in. do poprawy jakości powietrza.