logo-big

W jaki sposób rozwój energetyki obywatelskiej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski?

Energetyka obywatelska zmniejsza uzależnienie Polski od importu surowców energetycznych. Obecnie Polska importuje praktycznie całą ropę, większość gazu i znaczną ilość węgla zza granicy. W przyszłości uzależnienie od importu węgla będzie rosło. Oprócz negatywnej presji na bilans handlowy naszego kraju, uzależnienie od importu surowców energetycznych jest problematyczne pod względem bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. Ponadto energetyka obywatelska jest energetyką rozproszoną. To znaczy, że nowe źródła energii powstają równomiernie na terenie całego kraju, a nie powstają jedynie pojedyncze, duże, newralgiczne obiekty. Uszkodzenie lub zniszczenie kilku instalacji nie będzie miało większego wpływu na funkcjonowanie całości systemu.