III Międzynarodowa Konferencja Energetyka I Ochrona Środowiska

Konferencja organizowana po raz trzeci, gdzie zakres tematyczny będzie obejmował m.in.: rozwój maszyn i technologii energetycznych, odnawialne zasoby i źródła energii, zagadnienia ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.