Jest nowa wersja nowelizacji ustawy o OZE

Tydzień temu, 6.03.2018, Ministerstwo Energii wydało aktualny projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Po przyjęciu przez Radę Ministrów, procedowanie powinni wkrótce rozpocząć posłowie. Są plany, które mają prowadzić m.in. do lepszego wykorzystania źródeł energii i dopełnienia zobowiązań wobec UE. Jaki będzie ostateczny kształt nowelizacji ustawy oraz jej efekty – miejmy nadzieję, że dowiemy się już wkrótce.

Nowe regulacje obejmują Ustawę o odnawialnych źródłach energii, Ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w zakresie zasad budowania i opodatkowania farm wiatrowych).

Zmiany mają obejmować m.in.:

– podniesienie górnej granicy mocy mikro- i małej instalacji OZE (odpowiednio do 50 oraz 500 kW),

– wprowadzenie nowych mechanizmów wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy) dla technologii takich jak hydroenergetyka czy biogaz,

– możliwość zmiany decyzji środowiskowej oraz wydłużenie ważności wydanych już pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych,

– usprawnienie systemu aukcyjnego w energetyce,

– umożliwienie udziału w aukcji morskim farmom wiatrowym, które nie posiadają jeszcze kompletu administracyjnych pozwoleń,

– wprowadzenie nowej reguły kumulacji pomocy publicznej (wymóg, by pomoc operacyjna została pomniejszona o uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną)

Aktualna wersja projektu nowelizacji ustawy o OZE jest dostępna tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299905/12442301/12442302/dokument332454.pdf