Kalkulator opłacalności mikroinstalacji fotowoltaicznej

Prezentowane narzędzie pozwoli usystematyzować dyskusję na temat opłacalności inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Opłacalność można rozumieć na wiele sposobów, np. okres zwrotu, NPV, czy porównanie różnic wydatków na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną sprzed i po inwestycji. Wszystkie te wartości uwzględniono w kalkulatorze i użytkownik może wyciągać na ich podstawie wnioski. Kalkulator pozwala też dostosowywać dane wejściowe: np. koszty, wartości taryf gwarantowanych czy wskaźników tzw. opustu. Wszystkie elementy zostały opisane w komentarzach.

Prezentowane narzędzie pozwoli usystematyzować dyskusję na temat opłacalności inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Opłacalność można rozumieć na wiele sposobów, np. okres zwrotu, NPV czy porównanie różnic wydatków na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną sprzed i po inwestycji. Wszystkie te wartości uwzględniono w kalkulatorze i użytkownik może wyciągać na ich podstawie wnioski. Kalkulator pozwala też dostosowywać dane wejściowe: np. koszty, wartości taryf gwarantowanych czy wskaźników tzw. opustu.   Wszystkie elementy zostały opisane w komentarzach.

Kalkulator porównuje 5 systemów wsparcia, które były przedmiotem debaty w ostatnich miesiącach:

  1. Taryfy gwarantowane (FiT), gdzie taryfa obowiązuje za całość energii wprowadzonej do sieci (postulat ruchu Więcej niż energia);
  2. Net-metering + FiT, zgodnie z interpretacją poprawki prosumenckiej, że taryfy przysługują tylko po zbilansowanej nadwyżce;
  3. Pełny net-metering + FiT, gdzie za każdą wprowadzoną kilowatogodzinę prosument otrzymuje w bilansie zwrot jednej kilowatogodziny dla obu części zmiennych: energii elektrycznej i dystrybucji, plus taryfę gwarantowaną za zbilansowaną nadwyżkę (postulat OPP);
  4. Pełny net-metering (+ 100%), gdzie za każdą wprowadzoną kilowatogodzinę prosument otrzymuje w bilansie zwrot jednej kilowatogodziny dla obu części zmiennych: energii elektrycznej i dystrybucji, plus wartość energii z rynku konkurencyjnego;
  5. Pełny net-metering * współczynnik, czyli tzw. „opust”, gdzie za każdą wprowadzoną kilowatogodzinę prosument otrzymuje w bilansie rabat 70% dla obu części zmiennych: energii elektrycznej i dystrybucji, bez możliwości odsprzedania nadwyżki po bilansie (rozwiązanie rządowe).

Zanim zaczniesz, pamiętaj:

  • Koszt kapitału to najczęściej pomijany element analizy opłacalności inwestycji przez gospodarstwa domowe.  A ma ogromne znaczenie dla naszego portfela. Większość z nas nie stać na zakup instalacji fotowoltaicznej z oszczędności, więc musimy wliczyć koszt pożyczki z banku (koszt kapitału obcego) – linia 30 i 32 w Założeniach.  A jeśli przeznaczymy swoje pieniądze na inwestycję (choćby jej część na wkład własny), to musimy mieć świadomość, że nasz kapitał, tak samo jak banków czy firm, ma określoną wartość w czasie (koszt kapitału własnego) – linia 29 i 33. Kalkulator pozwala obliczyć prosty okres zwrotu (bez kosztów kapitału) ale jest to ćwiczenie czysto teoretyczne i nie powinno być determinantem przy podejmowaniu decyzji o inwestycji.
  • Kalkulator nie wartościuje systemów wsparcia pod względem merytorycznym (ryzyka politycznego, prawnego czy inflacyjnego). Może to jednak mieć dla kredytobiorców istotne znaczenie. Tak jak w przewidywalnym systemie taryf gwarantowanych bank może oszacować opłacalność inwestycji w czasie, tak w systemach opustu czy bilansowania, opłacalność w dużej mierze zależy od wzrostu cen energii (linia 20). Zauważ jak bardzo zmieniają się wyniki, gdy cena energii nie wzrasta (wartość “0”). Zwiększone ryzyko zawsze powoduje wyższą marżę, o czym warto pamiętać (linia 32). Dla uproszczenia kalkulator nie różnicuje marż w zależności od systemu, dlatego porównując systemy nie warto przyjmować optymistycznych warunków kredytowych (niska marża) czy stopy ryzyka od kapitału własnego (linia 33).

Będziemy wdzięczni za ewentualne uwagi i wskazówki. Narzędzie ma służyć Państwu, więc jeśli można je ulepszyć to prosimy o kontakt z odniesieniem się do komórki i arkusza, w którym zauważono potencjalny błąd: tadamczewski@wwf.pl

Pobierz dokument: Arkusz do liczenia opłacalności mikro systemu fotowoltaicznego (PV) – wersja 1.2

Autorzy: dr inż. Jausz TenetaTobiasz Adamczewskidr Magdalena Ligus

* Pomimo, że autorzy dołożyli wszelkich starań, by kalkulator jak najlepiej odzwierciedlał rzeczywistą opłacalność inwestycji, to użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na jego podstawie.