Spółdzielnie
energetyczne
czarnym koniem
transformacji!

Partnerzy

O konferencji

Niższe rachunki za prąd, większe bezpieczeństwo i wzmacnianie lokalnych więzi. To niektóre z zalet spółdzielni energetycznych. Doceniła je Europa. Teraz czas na Polskę! Kilkadziesiąt spółdzielni jest aktualnie w procedurze rejestracji. To rosnąca siła, która może odmienić polską energetykę. Miejscu wspólnot energetycznych w transformacji poświęcona będzie konferencja organizowana przez Polską Zieloną Sieć pt. „Spółdzielnie energetyczne czarnym koniem transformacji”, która odbędzie się 5 lipca w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73 (I piętro) w C.P. Newseria, Varso Place 2.

– W czasach, gdy transformacja energetyczna staje się jednym z najważniejszych wyzwań naszej cywilizacji, spółdzielnie energetyczne zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę podkreśla Monika Jaszcza, organizatorka konferencji, która odbędzie się 5 lipca 2023 r., w godz. 9.30 – 17.00, w Centrum Prasowym Newserii (bud. Varso Place 2),  ul. Chmielna 73 w Warszawie. Udział w spotkaniu potwierdzili już  eksperci, aktywiści  oraz decydentów w dziedzinie energetyki obywatelskiej. Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów.

Spółdzielnia energetyczna – nieoczekiwany lider transformacji? 
Czarny koń to termin, który odnosi się do niespodziewanych liderów, którzy wyłaniają się często na przekór oczekiwaniom i wbrew dominującym siłom. Spółdzielnie energetyczne właśnie takimi „czarnymi końmi” stają się w dziedzinie energetyki.
– Są to inicjatywy lokalne, które niezauważone przez mainstreamowe media, cicho i konsekwentnie budują przyszłość energetyczną Europy. Ich siła tkwi w tym, że gromadzą lokalną społeczność wokół wspólnego celu: niezależności energetycznej i zrównoważonego rozwoju – podkreśla Piotr Chałubiński z Polskiej Zielonej Sieci. 

Przykład idzie z Unii
Dobrą zmianę widać bardzo mocno na zachodzie kontynentu. Wspólnoty energetyczne od dekad wpisane są bowiem w energetyczny pejzaż Europy. Stały się symbolem nowego podejścia do wytwarzania energii. Bardziej demokratycznego, obywatelskiego i sprawiedliwego. 

W samej tylko Unii Europejskiej działa już ponad 3,5 tys. obywatelskich wspólnot energetycznych, produkujących energię odnawialną (OZE). Są to zarówno małe kooperatywy jak i wielkie spółdzielnie zrzeszających kilkadziesiąt tysięcy osób.
– Zamiast polegać na dużych korporacjach energetycznych, które dominują na rynku, spółdzielnie dążą do demokratyzacji produkcji i dystrybucji energii. To także narzędzie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla Zuzanna Sasiak, ekspertka PZS.

Polityczna debata na zielone tematy  
Wspólnoty energetyczne, w tym spółdzielnie energetyczne, zyskują coraz większe znaczenie w programach politycznych na całym świecie. Ten trend dociera również do Polski. Dlatego jedynym z punktów programu naszej konferencji będzie debata z udziałem polityków, którym bliska jest zielona transformacja energetyczna kraju. Wśród zaproszonych gości są m.in. Anita Sowińska (Nowa Lewica), Grzegorz Gaża (PiS), Małgorzata Tracz (Zieloni), Stanisław Gawłowski (PO), Waldemar Pawlak (PSL) oraz Joanna Mucha (Polska 2050).

Daleko od unijnej wizji  
Na konferencji dużo miejsca poświęcimy praktycznym aspektom funkcjonowania spółdzielni. Obowiązujące prawo (jak i proponowane zmiany) nie zabezpieczają wystarczająco demokratycznego i lokalnego charakteru wspólnot energetycznych mierzą się z brakiem instytucjonalnego wsparcia i barierami prawnymi. Rekomendacje zmian w ustawie o OZE (odnawialne źródła energii – red.) dla energetyki obywatelskiej przedstawi Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna z Fundacji Frank Bold. 

Ważnym punktem naszej konferencji będzie także ubóstwo energetyczne, które dotyka coraz większej liczby Polaków. Tu rozwiązaniem mogą być również wspólnoty energetyczne, które są efektywnym narzędziem do zmniejszania ubóstwa energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Po prezentacji Zuzanny Sasiak pt. “Walka z ubóstwem energetycznym poprzez działania lokalne – przykłady wspólnot europejskich” odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i urzędników. Wśród zaproszonych gości są m.in. Marta Höffner z Wydziału Koordynacji Środków Europejskich Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,  Kuba Wygnański prezes Fundacji Stocznia oraz Aleksandra Krugły specjalistka ds. rzecznictwa w Habitat for Humanity Poland.

W ostatniej części konferencji przyjrzymy się ekonomicznej stronie spółdzielczości. Swoją prezentację pt. „Jak zebrać środki na spółdzielnię energetyczną? Krajowe oraz europejskie programy finansowania” przedstawi Tomasz Marzec, radca prawny. Później odbędzie się dyskusja z udziałem urzędników, samorządowców i spółdzielców. Wśród zaproszonych gości są m.in. Maciej Żywno z Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS, Przemysław Kubicki z Urzędu Miasta Błonie, Artur Borkowski – burmistrz Serocka oraz Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii i dr Marcin Rokosz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Retransmisja

Program

10.00 – 10.45 

Spółdzielnie i społeczności energetyczne z lotu ptaka Anno Domini 2023
– gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, czego potrzebujemy? 

👋 Powitanie i otwarcie konferencji
Joanna Furmaga, Prezeska Polskiej Zielonej Sieci

Co widzimy w badaniach opinii publicznej?
Adam Traczyk, Dyrektor More in Common

PREZENTACJA


Czego jeszcze potrzebujemy? Rekomendacje zmian prawnych
Agnieszka Stupkiewicz, Radczyni prawna, Fundacja Frank Bold

PREZENTACJA


Perspektywa unijna i możliwości wsparcia
Izabela Zygmunt, Ekspertka ds. transformacji energetycznej, Komisja Europejska

Głos Młodego Pokolenia
Dominika Lasota, Aktywistka klimatyczna, Grupa Wschód

10:45 – 12:15 

„Co trzeba zrobić w sprawie, którą popiera 85% Polek i Polaków?”
Debata polityczna na temat energetyki obywatelskiej z udziałem publiczności.

Zaproszeni goście:
Grzegorz Gaża, Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Tracz, Zieloni
Stanisław Gawłowski, Platforma Obywatelska
Anita Sowińska, Nowa Lewica
Waldemar Pawlak, Polskie Stronnictwo Ludowe
Joanna Mucha, Polska 2050

Moderacja: 
Rafał Zasuń, portal wysokienapiecie.pl

12:15 – 12:45 

☕️ Przerwa kawowa 

12:45 – 14:15 

Wymiar społeczny energetyki obywatelskiej – Spółdzielnie energetyczne jako narzędzie do zmniejszania ubóstwa energetycznego i wzmacniania więzi społecznych.

Wspólnoty energetyczne pomagają zwalczać ubóstwo energetyczne – przykłady z Europy, prezentacja wprowadzająca
Zuzanna Sasiak, koordynatorka kampanii Więcej niż Energia, Polska Zielona Sieć

PREZENTACJA


Debata z udziałem: 
Marta Höffner, Wydział Koordynacji Środków Europejskich, Departament Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Kuba Wygnański, Prezes Fundacji Stocznia
Aleksandra Krugły, Manager ds. rzecznictwa, Habitat for Humanity Poland
Rafał Krenz, Dyrektor Kooperacji i Innowacji Coop TechHub
Adam Traczyk, Dyrektor More in Common 

Moderacja: 
Justyna Orłowska, Polska Zielona Sieć 

14:15 – 15:15 

🥗 Lunch

15:15 – 17.00

Czy istniejące i planowane programy wsparcia dobrze adresują potrzeby pierwszych polskich spółdzielni energetycznych? – głos pionierów i praktyków 
Tomasz Marzec, Radca prawny, Aspiratio Consulting

PREZENTACJA

„Jak zebrać środki na spółdzielnię energetyczną? Krajowe oraz europejskie programy finansowania”, prezentacja wprowadzająca

Debata z udziałem: 
Maciej Żywno, Prezes Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS, koordynator pilotażowego projektu RENALDO
Przemysław Kubicki, Sekretarz Urzędu Miasta Błonie, Spółdzielnia Energetyczna „Wspólna Energia”
Artur Borkowski, Burmistrz Serocka, Spółdzielnia Energetyczna „Słoneczny Serock”
Marcin Rokosz, Koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Moderacja:
Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć, Ruch Więcej niż Energia 

17:00 – 17.10 

📃 Podsumowanie i zakończenie konferencji: 
Joanna Furmaga, Prezeska Polskiej Zielonej Sieci 

Prelegenci • Goście • Moderatorzy

Joanna
Furmaga

Od 25 lat zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i klimatu jako aktywistka i menadżerka organizacji pozarządowych. Współzałożycielka i liderka zarówno Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jak i społecznego ruchu na rzecz energetyki obywatelskiej “Więcej niż Energia”. Członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Obecnie zaangażowana w projekty na rzecz sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, programowania funduszy unijnych pod kątem walki z kryzysem klimatycznym i promowania wspólnot i spółdzielni energetycznych.

Prezeska Polskiej Zielonej Sieci

Izabela
Zygmunt

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, specjalistka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu.Zdobyła doświadczenie zawodowe w europejskiej administracji publicznej oraz w sektorze pozarządowym, gdzie zajmowała się transformacją energetyczną, sprawiedliwą transformacją regionów górniczych oraz monitorowaniem wpływu inwestycji publicznych na klimat i środowisko. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i stosunków międzynarodowych na Freie Universität w Berlinie.

Ekspertka ds. transformacji energetycznej, Komisja Europejska

Grzegorz
Gaża

Poseł Na Sejm RP. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego V i VI kadencji. W Sejmie pracuje w Komisjach: Finansów Publicznych, do Spraw Unii Europejskiej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Członek Rady Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Prawo
i Sprawiedliwość

Andrzej
Kaźmierski

Z zawodu informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z branżą ICT, kolejno jako programista, analityk systemów, kierownik projektów, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządów spółek. Od 2015 roku związany z branżą OZE, w latach 2016-2019 dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Energii. Obecnie Dyrektor  Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w MRiT

Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Katarzyna
Przybylska

Dyrektorka ds. rzecznictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych. Rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych. Zaangażowana w prace na rzecz uregulowania prawnego społecznych agencji najmu czy opracowania założeń strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych. Autorka licznych publikacji z zakresu mieszkalnictwa. Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Dyrektorka ds. rzecznictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland

Joanna
Mucha

Ekonomistka, ukończyła studia z zakresu zarządzania i podyplomowe z ekonomiki zdrowia na UW, doktorat z ekonomii zdrowia obroniła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członkini PO w l. 2003-2021. Dwukrotnie pełniła funkcję regionalnego pełnomocnika finansowego partii (w l. 2004 i 2005) oraz regionalnego pełnomocnika wyborczego partii (w 2006 r.). W 2006 r. była Sekretarzem Regionu Lubelskiego PO. Pełniła funkcję sekretarza Zespołu do spraw Konwencji Bioetycznej. W l. 2011-2013 pełniła funkcję Minister Sportu i Turystyki. Posłanka od 2007 r. (VI-IX kadencja), zasiadała w komisjach: zdrowia, odpowiedzialności konstytucyjnej, finansów publicznych. W Sejmie IX kadencji zasiada w komisjach: finansów publicznych; komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz ustawodawczej. Od 2021 roku w Polsce 2050 Szymona Hołowni, pełni tam funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu.

Polska
2050

Kuba
Wygnański

Socjolog, badacz społeczeństwa obywatelskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. W przeszłości działacz ruchu Solidarności. Współtwórca Funduszu Obywatelskiego. Założyciel i obecnie Prezes Fundacji Stocznia, która wśród wielu zrealizowanych procesów partycypacyjnych (w tym konsultacji, narad i wysłuchań obywatelskich), w zeszłym roku przeprowadziła oddolnie pierwszy ogólnopolski panel obywatelski w kraju (dotyczył kosztów energii oraz rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego).

Prezes Fundacji Stocznia

Justyna
Orłowska

Doktor socjologii ze specjalizacją z antropologii zmian klimatu uzyskaną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2018–2020 pracowała w Biurze Prezydencji COP24 jako ekspertka ds. solidarnej transformacji i adaptacji w ramach procesu negocjacji klimatycznych UNFCCC. W tym samym czasie, konsultantka ds. migracji klimatycznych dla UN Norwegian Refugee Center. Wieloletnia badaczka zmian klimatu na Malediwach, w tym koordynatorka projektów m.in. na zlecenie UNICEF, UNOPS i UNEP Grid-Arendal. W latach 2020-2022 p.o. Kierownika Zakładu Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu. W PZS zajmuje się ETS.

Polska
Zielona
Sieć 

Adam Traczyk

Dyrektor More in Common Polska, organizacji badawczej zajmującej się przeciwdziałaniem polaryzacji politycznej, dawniej m.in. współzałożyciel think-tanku Global.Lab, ekspert German Council on Foreign Relations (DGAP) i doradca polityczny.

Dyrektor More in Common

PREZENTACJA

Dominika
Lasota

aktywistka klimatyczna z Bydgoszczy, jedna z założycielek inicjatywy WSCHÓD oraz członkini globalnego ruchu młodzieżowego Fridays For Future. Od wybuchu wojny w Ukrainie wraz z aktywistami i aktywistkami z Ukrainy walczy o wprowadzenie pełnego embarga na rosyjskie paliwa kopalne. Jej konfrontacje polityczne (m.in. z Prezydentem Andrzejem Dudą), przyciągnęły uwagę międzynarodowych mediów takich jak New York Times, CNN, Guardian etc.

Aktywistka klimatyczna, Grupa Wschód

Małgorzata
Tracz

Posłanka Partii Zieloni na Sejm IX kadencji. Pracuje w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Od czerwca 2022 roku jest członkinią Komitetu Europejskiej Partii Zielonych. W latach 2015 – 2022 roku była współprzewodniczącą Partii Zieloni. Jednym z priorytetów jej działania jest walka z kryzysem klimatycznym i degradacją środowiska naturalnego. Skutki zmian klimatu wpływają coraz drastyczniej na życie każdego z nas: susze, pożary, wzrost cen żywności itd. Dlatego tak istotne jest, by konstruktywną walkę z kryzysem klimatycznym rozpocząć już teraz! Postawić na energię ze źródeł odnawialnych, na ochronę przyrody. Kolejnymi dziedzinami, którymi zajmuje się w Sejmie i w działaniach z organizacjami pozarządowymi i ruchami społecznymi są prawa człowieka, polityka miejska, demokracja i praworządność, feministyczna polityka zagraniczna i prawa zwierząt. 

Zieloni

Maciej
Żywno

Wiceprzewodniczący Polska 2050 Szymona Hołowni, prezes Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku, w firmie ogólnopolskiej ekspert partnerstwa publiczno-prywatnego, wojewoda podlaski (2007-2014), I wicemarszałek województwa podlaskiego (2014-2018), społecznie strażak-ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownik Grupy Granica.

Prezes Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS, koordynator pilotażowego projektu RENALDO

Stanisław
Gawłowski

Senator X kadencji. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych. W 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej został po raz pierwszy wybrany posłem. W latach 2007–2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jako poseł na Sejm VIII kadencji (2015–2019) był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 2008 – 2011 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest Honorowym Obywatelem Miast: Brzegu, Darłowa i Polanowa oraz Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź. W Senacie X kadencji jest przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, członkiem Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Środowiska. Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Platforma
Obywatelska

Waldemar
Pawlak

Poseł, członek PSL, magister inżynier mechanik. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Zaangażowany w działalność ZOSP oraz licznych fundacji. Do 2013 r. zasiadał w Radzie Kuratorów Fundacji Rozwoju. W przeszłości członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i PSL „Odrodzenie”. W 1988 r. przewodniczący Gminnej Rady Narodowej. Poseł nieprzerwanie od 1989 r. Pracował m.in. w komisjach: samorządu terytorialnego, łączności z Polakami za granicą, ds. Służb Specjalnych oraz finansów publicznych. W 1992 r., w latach 1993-1995 premier, a w latach 2007-2011 wicepremier. W latach 2007-2012 pełnił funkcję ministra gospodarki.

Polskie
Stronnictwo
Ludowe

Artur
Borkowski

Od 2018 roku objął funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Serock, dzięki znacznemu poparciu mieszkańców. Jako samorządowiec szczególną uwagę kieruje na innowacyjne rozwiązania, wspierające rozwój miasta i gminy. Wokół działań podejmowanych przez urząd jednoczy mieszkańców. Robi to z przekonaniem, że ich potrzeby są podstawą do wyznaczania kierunków rozwoju gminy, a ich wsparcie jest niezbędne do budowania pozytywnego wizerunku i marki Serock.    

Burmistrz Serocka, Spółdzielnia Energetyczna „Słoneczny Serock”

Aleksandra
Krugły

Specjalistka ds. rzecznictwa w fundacji Habitat for Humanity Poland, koordynatorka Grupy roboczej na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej działającej przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, wieloletnia ekspertka w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i ekonomii społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, współautorka rządowych programów i strategii, członkini komisji konkursowych oceniająca wnioski o dotacje ze środków krajowych i europejskich. Po pracy od lat aktywnie działa w swoim sąsiedztwie na warszawskim Bemowie, m.in. jako działaczka stowarzyszenia na rzecz ochrony zabytkowego osiedla Przyjaźń.

Manager ds. rzecznictwa, Habitat for Humanity Poland

Agnieszka
Stupkiewicz

Radczyni prawna, która zajmuje się w Fundacji Frank Bold działaniami na rzecz transformacji energetycznej Polski, ochrony środowiska i klimatu. Zajmuje się m.in. tematyką społeczności energetycznych, w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Jest współautorką obszernej analizy regulacji polskich na tle prawa Unii Europejskiej dotyczących spółdzielni energetycznych. Specjalizuje się także w zagadnieniu raportowania niefinansowego spółek.

Radczyni prawna, Fundacja Frank Boldej Zielonej Sieci

PREZENTACJA

Zuzanna
Sasiak

Koordynatorka kampanii Więcej niż Energia, prawniczka specjalizująca się w ochronie środowiska i klimatu, zrównoważonym rozwoju i polityce UE. W Polskiej Zielonej Sieci koordynuje działania na rzecz energetyki obywatelskiej. Autorka i współautorka publikacji o społecznościach energetycznych, OZE i transpozycji dyrektywy RED II.

Koordynatorka kampanii Więcej niż Energia, Polska Zielona Sieć

PREZENTACJA

Przemysław
Kubicki

Od 1998 roku w samorządzie, sekretarz gminy Błonie, radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Sekretarz Urzędu Miasta Błonie, Spółdzielnia Energetyczna „Wspólna Energia”

Anita
Sowińska

Posłanka na Sejm RP. Polityczka, ekonomistka, ekspertka w zakresie zarządzania projektami i zmianami. Członkini zarządu głównego partii Nowa Lewica i współprzewodnicząca Nowej Lewicy w województwie łódzkim. Działa na rzecz ochrony klimatu, szczególnie w obszarach transformacji energetycznej, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony przyrody i praw zwierząt. Jako posłanka na Sejm RP przewodniczy Zespołowi Parlamentarnemu ds. Zielonego Ładu dla Polski i jest członkinią komisji sejmowych Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Finansów Publicznych.

Nowa
Lewica

Rafał
Zasuń

Założyciel i redaktor naczelny portalu WysokieNapiecie.pl, najbardziej poczytnego portalu poświęconego energetyce. WysokieNapiecie.pl już od 10 lat dostarcza Czytelnikom nie tylko wiadomości, ale także analiz i publicystyki, będąc jednym z najważniejszych forów wymiany opinii o transformacji energetycznej.

Marcin Rokosz

Doktor nauk prawnych, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rafał
Krenz

filozof i ekonomista, pedagog i animator, dyrektor kooperacji i innowacji w CoopTech Hub. Autor publikacji z obszaru ekonomii społecznej, innowacji społecznych oraz polityk publicznych. Członek Polskiej Sieci Ekonomii, związany z siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas.

Dyrektor Kooperacji i Innowacji Coop TechHub

Tomasz
Marzec

Prawnik w Aspiratio Consulting, ekspert z zakresu prawa rolnego oraz prawa odnawialnych źródeł energii. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, występował na konferencjach naukowych o randze międzynarodowej oraz ogólnopolskiej, zrealizował liczne szkolenia poświęcone prawnym aspektom energetyki obywatelskiej, w tym ogólnopolskie szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Radca prawny, Aspiratio Consulting

PREZENTACJA

Galeria

Miejsce

DISTRICT HALL
Przestrzeń zlokalizowana jest na 1 piętrze budynku Varso 2, część CIC ( Cambrige Innovation Center).
Do District Hall wjeżdża się schodami ruchomymi.

  • Parking znajduje się w budynku Varso Place, w Kampusie Innowacji przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie. 
  • Możliwe jest skorzystanie z parkingu Varso, wjeżdżając od ul. Chmielnej. Polecamy wybrać poziom -1.
  • Opłata parkingowa to 10 zł za godzinę (płatne przy windach na przy wychodzeniu z przestrzeni).
  • Wybierając parking proszę zaparkować blisko wejścia D. 
  • District Hall znajduje się na 1 piętrze. Można użyć windy na poziom 0 i stamtąd ruchomymi schodami kierować się na piętro 1.
  • Na parterze budynku przy każdym z wejść znajduje się recepcja lub punkt ochrony, która w razie potrzeby udzieli informacji

Kontakt