Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w naszym kraju to nie lada wyzwanie – z ponad pięciu milionów domów w Polsce, 7 na 10 jest ocieplonych za słabo lub wcale. Ich energożerność, a więc i ogromne zapotrzebowanie na paliwo z jednej strony pogłębia zjawisko ubóstwa energetycznego, z drugiej zaś, zmusza ludzi do sięgania po paliwa najgorszej jakości oraz spalania ich w najtańszych piecach/kotłach. To właśnie emitowane w ten sposób zanieczyszczenia powodują, że Polska jest obecnie najczarniejszą plamą na mapie jakości powietrza w Europie.

Sektor mieszkaniowy w Polsce, w największym stopniu odpowiedzialny za niską emisję powodującą smog i tysiące przedwczesnych zgonów rocznie, był dotychczas pomijany i nigdy nie doczekał się w Polsce systemowego i efektywnego (!) wsparcia, mającego na celu poprawę efektywności energetycznej. Najwyższy czas to zmienić!

Długo oczekiwane, systemowe zmiany dotyczące gospodarowania energią w polskich domach, opracowywane są właśnie zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i unijnym.

Dlatego wszystkich partnerów ruchu Więcej niż Energia
– dotychczasowych, nowych i przyszłych –
z największą przyjemnością zapraszamy na tegoroczny

II Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej

Tematem przewodnim będzie efektywność energetyczna, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w kontekście jakości powietrza i ubóstwa energetycznego.

 • Jak zmieni się europejski rynek energetyczny z punktu widzenia konsumenta końcowego?
 • Jak dobrać rozwiązania dla poszczególnych wyzwań i problemów – ubóstwo energetyczne, obszary szczególnie zagrożone smogiem, transformacja energetyczna, rewitalizacja?
 • Jak z podobnymi wyzwaniami radzą sobie różne regiony Polski i nasi sąsiedzi zza południowej i zachodniej granicy? Z czego finansują swoje działania, jak je planują i ile wydają na poprawę efektywności energetycznej?
 • Jakie są możliwości adaptacji podobnych rozwiązań w Polsce? Jakie mechanizmy wsparcia dla gospodarstw domowych przewidują samorządy wprowadzające na swoim terenie uchwały antysmogowe? Instrumenty możliwe, pożądane, planowane.

Honorowymi gośćmi tegorocznego kongresu będą:

 

Prof. Jerzy Buzek
były Premier RP i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)

Vincent Perrault i Judith Herpe
przedstawiciele Krajowej Agencji ds. Mieszkalnictwa (ANAH) – francuskiej instytucji realizującej państwowy program Mieszkać lepiej (Habiter Mieux) wspierający termomodernizację w gospodarstwach domowych w trudnej sytuacji finansowej

We Francji, poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego została potraktowana priorytetowo i dlatego program Mieszkać Lepiej został wpisany przez francuski rząd do krajowego programu inwestycyjnego. W okresie pięcioletnim, ponad 1,2 miliarda euro w ramach tego programu zostanie zainwestowane w termomodernizację domów i walkę z ubóstwem energetycznym.
Strona internetowa agencji ANAH jest wyłącznie w języku francuskim. Osobom zainteresowanym proponujemy zapoznanie się z jej wersją przetłumaczoną na polski.

Wśród prelegentów przewidujemy obecność przedstawicieli:

 • Ministerstwa Energii,
 • Ministerstwa Rozwoju,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
 • Samorządów gminnych i wojewódzkich,
 • Organizacji pozarządowych (m.in. WiseEuropa, Efektywna Polska, Habitat for Humanity),
 • Uczelni,
 • Start-up’ów i inkubatorów technologicznych.

 

Data: 1 grudnia 2017 r. (piątek)
Czas: 10:00 – 17:30
Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Rektorska 4.

Rejestracja: zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa za pośrednictwem formularza online.

Zarejestruj się   Zobacz agendę wydarzenia

Udział w kongresie jest oczywiście bezpłatny. Decydować będzie kolejność zgłoszeń i dlatego w pierwszej kolejności zaproszenie trafia do Państwa – Partnerów ruchu Więcej Niż Energia. Przewidujemy ok. 150 uczestników.

Organizatorami Kongresu jest ruch Więcej niż Energia, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Wciąż rośnie grono patronów medialnych kongresu:

Patroni medialni

 

Zeszłoroczny Kongres Energetyki Obywatelskiej, zorganizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Politechniką Warszawską i Polską Akademią Nauk, był bardzo udanym wydarzeniem. Poświęcony był analizie światowych megatrendów, dobrych praktyk z Polski i zagranicy oraz perspektywom rozwoju w naszym kraju różnych form energetyki rozproszonej, szczególnie prosumenckiej i spółdzielczej.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z programem, podsumowaniem i krótką wideorelacją z tego wydarzenia, które znajdują się na stronie: wiecejnizenergia.pl/kongres