Panele słoneczne na dachach warszawskich bloków – Czemu nie!

Panele słoneczne na dachach warszawskich bloków? Dlaczego nie! Warsztaty, które odbyły się 7 października br. w godz. 12.00-15.oo w Centrum Aktywizmu Klimatycznego „Gniazdo” przy ul. Kruczej 17 w Warszawie, skoncentrowały się na możliwościach finansowania i różnych rodzajach społeczności energetycznych dla miasta.

person using MacBook Pro

Organizatorem wydarzenia byli: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Miasto Jest Nasze. Warsztat z ekspertami z Polskiej Zielonej Sieci skupiał się na omówieniu zalet montażu paneli słonecznych na dachach budynków wielorodzinnych w miastach. W ramach wydarzenia omówiono różne źródła finansowania, takie jak premia termomodernizacyjna, premia remontowa, grant OZE i grant termomodernizacyjny, które mogą znacząco obniżyć koszty inwestycji.

W trakcie warsztatów poruszono także różne modele społeczności energetycznych, w tym:

  • Prosument Zbiorowy: Podkreślono korzyści płynące z łączenia się mieszkańców w społeczności energetyczne, które pozwalają na wspólne inwestycje w instalacje OZE i wymianę wytworzonej energii elektrycznej.
  • Prosument Lokatorski: Omówiono, jak zarządcy nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych czy też spółdzielniach mieszkaniowych mogą pracować nad projektami termomodernizacji i instalacji paneli słonecznych, korzystając z różnych form wsparcia finansowego. Pokazano również profity, jakie mogą osiągnąć mieszkańcy budynków wielorodzinnych dzięki tej formule wspólnoty energetycznej.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zdobyć konkretne informacje na temat źródeł finansowania, jak również dowiedzieć się, jak wspólnoty energetyczne, w tym prosumenci zbiorowi i społeczności lokatorskie, mogą przyczynić się do rozwoju zrównoważonej energetyki w Warszawie. Na następne warsztaty skierowane do zarządców nieruchomości zapraszamy 21 października 2023 godz.13.00 do Centrum Aktywizmu Klimatycznego „Gniazdo” przy ul. Kruczej 17 w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny po rejestracji >> FORMULARZ REJESTRACYJNY