Postanowienia ogólne
Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.wiecejnizenergia.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
„Administratorem Twoich danych osobowych i właścicielem strony internetowej WiecejNizEnergia.pl jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, o statusie organizacji pożytku publicznego pod adresem ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026, Warszawa, NIP: 676-21-79-503, REGON: 356260981, KRS: 0000136497.

DLA OSÓB, KTÓRE ZGODZIŁY SIĘ NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA
W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.
Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO).
Kiedy mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Ciebie newslettera.
Jak mogę skontaktować się z administratorem?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz e-mail na adres: kontakt@wiecejnizenergia.pl
Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo moich danych osobowych?
Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
RODO daje szereg uprawnień, z których możesz skorzystać, przysługuje Ci prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
2. sprostowania danych osobowych;
3. usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. przenoszenia danych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych