Projekt COMETS – inicjatywy obywatelskie w transformacji energetycznej

COMETS (Collective action Models for Energy Transition and Social Innovation) to współfinansowany z programu Horyzont 2020 projekt mający na celu identyfikację i analizę przeszkód dla rozwoju zaangażowania obywateli w transformację energetyczną. Koordynowany przez Uniwersytet w Turynie projekt realizuje w sumie 12 partnerów z 8 państw europejskich. Projekt potrwa do kwietnia 2022 roku.

W połowie czerwca br., w 6 krajach zaangażowanych w COMETS – w Hiszpanii, Belgii, Holandii, Włoszech, Estonii i Polsce – odbyły się warsztaty, których celem było omówienie mechanizmów, mogących mieć wpływ na uruchomienie i rozwój zbiorowych inicjatyw obywatelskich w dziedzinie energii. Polskie warsztaty, zatytułowane „Spółdzielnie energetyczne. Szanse i bariery dla dystrybucji energii w Polsce”, zostały przeprowadzone online przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich celem było omówienie wybranych kwestii dotyczących mechanizmów wsparcia dla rozproszonej energii obywatelskiej w Polsce. Była to także okazja do wymiany doświadczeń między przedstawicielami inicjatyw zainteresowanych energią odnawialną.

Spotkanie rozpoczęło się od dwóch głównych wystąpień – Izabeli Zygmunt (CEE Bankwatch Network i Polska Zielona Sieć) i Jana Ruszkowskiego (Polska Zielona Sieć). Pierwsza prelegentka przedstawiła mechanizmy finansowania spółdzielczości energetycznej w ramach przyszłego budżetu UE. Opowiedziała o nowej, przyjętej pod koniec 2018 r., dyrektywie o OZE (tzw. dyrektywie RED II) oraz o założeniach przyjętego przez Komisję Europejską Europejskiego Zielonego Ładu. Przedstawiła również informację o unijnych źródłach finansowania transformacji energetycznej, wraz z prognozą, w jaki sposób środki te będą mogły zostać wykorzystane w Polsce i na ile stanowią one szansę dla rozwoju spółdzielni energetycznych. Jan Ruszkowski natomiast opowiedział o kooperatywach energetycznych w polskim systemie prawa. Przedstawił sytuację polskich kooperatyw energetycznych na tle działań, które realizowane są w tym obszarze w innych państwach UE oraz w kontekście dyrektywy RED II, którą Polska jest zobowiązana implementować do końca czerwca 2021 r.

W drugiej części warsztatów zaprezentowano dwie inicjatywy z obszaru energetyki obywatelskiej: Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Słupsku (projekty efektywności energetycznej w domach pomocy społecznej w Słupsku) i Krakowskiej Elektrowni Społecznej. Końcowe spostrzeżenia, z punktu widzenia biznesu, zaprezentowała przedstawicielka firmy fotowoltaicznej – Ewa Urbaniec (dyrektor ds. rozwoju biznesu w Columbus Energy S.A).

Materiały związane z powyższym webinarium, jak również informacje o warsztatach zrealizowanych w pozostałych 5 krajach uczestniczących w projekcie COMETS, można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.comets-project.eu/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=90