logo-big

« publikacje

Energetyka obywatelska – modelowe rozwiązania prawne

1 lipca 2015 16:21

Energetyka obywatelska to podejście zakładające szeroki udział obywateli i społeczności w produkcji energii w instalacjach odnawialnych źródeł, dystrybucji, zarządzaniu i zużyciu energii. Zaangażowanie podmiotów nieprofesjonalnych w kwestie energetyczne niesie liczne korzyści społeczno-gospodarcze, pozytywnie wpływa na system energetyczny oraz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym, krajowym, a także subregionalnym.

Raport został przygotowany przez prawników Fundacji ClientEarth: J. Robertsa, F. Bodmana i R. Rybskiego.

Pobierz raport: Energetyka obywatelska, modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii.


 
Podpisz apel
Liczba podpisów: 38635