Spółdzielcze modele w Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej – warsztaty

W ramach projektu OZO Lab – Oddolne, zrównoważone, odnawialne laboratorium dla Sprawiedliwej Transformacji w polskich i niemieckich regionach kopalnianych zapraszamy Państwa na warsztaty:

Spółdzielcze modele w Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej


Celem projektu jest pomoc społecznościom lokalnym we Wschodniej Wielkopolsce w Polsce i Łużycach w Niemczech w zaangażowaniu się w planowanie niezbędnych działań w zakresie zmian w regionach, gdzie odchodzi się od węgla, kopalnie są likwidowane.

Podczas panelu przybliżymy m.in. ideę spółdzielni energetycznych:

  • co to są spółdzielnie energetyczne i jak wpisują się w transformację energetyczną i Europejski Zielony Ład;
  • jak powstają, jakie rozwiązania sprawdziły się (w Europie), co należy wziąć pod uwagę zakładając spółdzielnię energetyczną;
  • obecna sytuacja i perspektywy rozwoju dla spółdzielni energetycznych w Polsce.

Program warsztatów:

  • Inspiracje i dyskusje. Restart Spółdzielczości w XXI wieku na podstawie:  „Spółdzielcza Transformacja. Operacjonalizacja sprawiedliwej  transformacji dla regionów węglowych w Polsce“ 
  •  Warsztat: Jak wymyślić gospodarkę lokalną od nowa?  Mapa zasobów i potencjałów społeczności lokalnych
  •  Warsztat: Jak przekształcić lokalne potencjały i zasoby w priorytety  Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski  Wschodniej?
  • Spółdzielnie energetyczne: czym są, jakie rozwiązania sprawdziły się w  Europie, jak wpisują się w transformację energetyczną

***  

Warsztaty poprowadzą dla Państwa:  

Jan J. Zygmuntowski – ekonomista, dyrektor programowy CoopTech Hub, kierownik  programu Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie w Akademii Leona Koźmińskiego,  autor „Kapitalizmu sieci”. Interesuje się problematyką rozwojową, ekonomią i polityką nowych  technologii oraz gospodarką cyfrową.

Rafał Krenz – ekonomista, filozof, ekspert rozwoju lokalnego, ekonomii społecznej i  rewitalizacji. Animator i lider Klubu Spółdzielczego CoopTech Hub. Autor publikacji z obszaru  ekonomii społecznej, innowacji społecznych oraz polityk publicznych. Pracownik  Laboratorium Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska i ekspertka. Liderka Klubu Samorządowego  CoopTech Hub. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych  i innowacji mieszkaniowych. Koordynowała prace nad przygotowaniem programu   Mieszkania2030 w Warszawie. Autorka książki „Poza własnością. W stronę udanej polityki  mieszkaniowej.”  

Wojciech Bielecki – koordynator CoopTech Hub, aktywista Młodzieżowego Strajku  Klimatycznego, członek Zarządu Fundacji Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.  

Zuzanna Sasiak – prawniczka specjalizująca się w ochronie środowiska i klimatu,  zrównoważonym rozwoju i polityce UE. W Polskiej Zielonej Sieci koordynuje działania na  rzecz energetyki obywatelskiej. Autorka i współautorka publikacji o społecznościach  energetycznych i odnawialnych źródeł energii.