Stanowisko ruchu „Więcej niż energia” w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o OZE (w zakresie tzw. poprawki prosumenckiej)

Jako koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych, którym bliska jest idea rozwoju energetyki w modelu obywatelskim, apelujemy o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które przede wszystkim będą działać na korzyść najbardziej wrażliwych uczestników rynku energii – prosumentów.

1 stycznia 2016 r. miały wejść w życie nowe mechanizmy

wspierające wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Tym samym od początku roku powinien zacząć obowiązywać system taryf gwarantowanych dla przydomowych mikroelektrowni o mocy do 10 kW. W grudniu parlament przesunął jednak termin wejścia w życie nowych regulacji na 1 lipca 2016 r. Ministerstwo Energii zapowiedziało, że w ustawie o OZE należy się spodziewać „rewolucyjnych zmian”. Miałyby one objąć także przepisy dedykowane prosumentom, w tym – jak wynika z komunikatu Ministerstwa z 19 lutego 2016 r. oraz propozycji przedstawionych podczas spotkania w Ministerstwie Energii w dniu 11 marca 2016 r. – zniesienie taryf gwarantowanych dla osób fizycznych.

Jako koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych, którym bliska jest idea rozwoju energetyki w modelu obywatelskim, apelujemy o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które przede wszystkim będą działać na korzyść najbardziej wrażliwych uczestników rynku energii – prosumentów.

Przeczytaj: Pełne stanowisko ruchu „Więcej niż energia” w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o OZE (w zakresie tzw. poprawki prosumenckiej).

Przeczytaj: Apel „Więcej niż energia” w sprawie utrzymania poprawki prosumenckiej w ustawie o OZE.