Transformacja energetyczna w Europie: Konferencja RECAH i ECR już 10 listopada 2023!

W ciągu ostatnich dwóch lat RECAH i ECR konsekwentnie wspierają wspólnoty energetyczne w ich transformacyjnej drodze. Wspólnoty energetyczne odgrywają kluczową rolę w realizacji ambitnych celów Unii Europejskiej dotyczących przejścia na zrównoważoną energię. Do roku 2050 przewiduje się, że połowa obywateli Europy może przyczynić się do produkcji aż 50% energii odnawialnej w UE.

W dniu 10 listopada 2023 r. odbędzie się prestiżowa konferencja online, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Społeczności Obszarów Wiejskich (RECAH) i Repozytorium Wspólnot Energetycznych (ECR). Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko ekspertów, ale również wszystkich zainteresowanych transformacją energetyczną i społecznościami energetycznymi w Europie.

person using MacBook Pro

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną europejskie przykłady społeczności energetycznych, które otrzymały pomoc techniczną w ramach projektu RECAH lub ECR. Konferencja stanowi wyjątkową okazję do zaangażowania się w dyskusję na temat osiągnięć tych inicjatyw energetyki obywatelskiej i transformacji energetycznej. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w inspirujących dyskusjach panelowych i nawiązać kontakt z wspólnotami, ekspertami oraz kluczowymi interesariuszami podczas sesji networkingowych. Będzie można również dowiedzieć się, jakie istotne warunki techniczne, regulacyjne i ekonomiczne są niezbędne do kształtowania społeczności energetycznych, zwłaszcza do tworzenia i działania spółdzielni energetycznych.

Rejestracja jest możliwa online poprzez oficjalną stronę internetową konferencji >> O wydarzeniu

Szczegóły konferencji:

  • Data: 10 listopada 2023 r.
  • Czas: 9:30 – 16:00 (GMT)
  • Miejsce: Online