VIII Edycja Smart City Forum

To kongres dedykowany funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Będzie to czas  wymiany doświadczeń, innowacyjnych rozwiązań sprawdzające się już w Europie i na świecie. W trakcie tego spotkania przedstawiciele administracji publicznej, prezesi firm, eksperci z kraju i  zagranicy będą zajmowalli się takimi dziedzinami jak: transport, IT, ekologia, energetyka, budownictwo aż po medycynę.