Wspólnoty energetyczne – poradnik wdrażania

Do końca czerwca 2021 r. Polska musi dokonać transpozycji dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II). Jednym z jej najważniejszych założeń jest priorytetowy rozwój energetyki obywatelskiej (rozproszonej) w państwach członkowskich UE. Na krajowych rynkach energetycznych mają pojawić się nie tylko indywidualni wytwórcy energii z OZE, ale także prosumenci działający zbiorowo oraz wspólnoty energetyczne. To zupełnie nowy, nieznany dotąd w Polsce model rynku energetycznego i funkcjonujących na nim podmiotów.

Chcąc przyczynić się do tej niełatwej, ale koniecznej systemowej zmiany, Polska Zielona Sieć, bazując na doświadczeniach krajów, w których wspólnoty energetyczne rozwijają się od wielu lat,  opracowała poradnik wskazujący jak skutecznie i zgodnie z dyrektywą RED II, wdrożyć prawo dotyczące wspólnot energetycznych opartych na OZE, m.in.

  • jakie cechy musi posiadać wspólnota,
  • czemu służy,
  • jak powinna być zorganizowana,
  • jakie są jej prawa i obowiązki,
  • czym różni się od prosumenta zbiorowego
  • i jakie rynkowe regulacje są niezbędne, aby wspólnota mogła działać pełnoprawnie i bez przeszkód.

Publikację przekazaliśmy do odpowiednich ministerstw, posłów i senatorów, jak również posłów do Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do powstania w Polsce nowych rozwiązań dla energetyki i nowych możliwości dla obywateli.