XIV Forum Nowej Gospodarki

 

Forum Nowej Gospodarki skupia przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24.”. Poruszane tematy będą dotyczyły m.in.: gospodarki energooszczędnej, niskoemisyjnej oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych. Będzie można wziąć udział w dyskusjach panelowych, wymianie doświadczeń, warsztatach poświęconych technologiom przyszłości z zakresu energetyki prosumenckiej i OZE. Wszystkie działania mają wspierać rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Pojawią się autorytety branży energetyki, socjologii i ochrony środowiska. Nie zabraknie rozmów o przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach, czy COP będzie szansą dla Śląska w zakresie rozwoju zielonej gospodarki.

Na Forum składa się: Kongres, Klub Nowej Gospodarki, Konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości”, Living Lab (czyli Laboratorium Innowacji) oraz rodzinny Piknik Nauki i Kultury.

Rejestracja trwa do 02 czerwca 2018 r.