Analiza zmian ustawy o OZE

W Sejmie kończą się prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE). Poza ustawą o OZE, projekt zmienia także ustawę o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej (tzw. ustawę odległościową) oraz Prawo budowlane. Jest to pierwszy rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE i pierwsza propozycja zmiany ustawy odległościowej.

Jego głównym celem jest wykonanie decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej warunkowo polski aukcyjny system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Proponowane przepisy mają także przyczynić się do realizacji krajowego celu OZE na 2020 r.

Eksperci z fundacji ClientEarth Prawnicy dla ziemi, koalicjanta i współzałożyciela ruchu Więcej Niż Energia, opracowali analizę tego projektu, zawierającą ocenę najistotniejszych proponowanych rozwiązań.

Porównując Projekt z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie OZE należy ocenić, że, co do zasady, przewiduje on zmiany na lepsze. Najistotniejsze z nich wynikają z konieczności dostosowania krajowych przepisów do wymogów prawa UE. 

Nowelizacja zawiera jednak również szereg propozycji, które nie stanowią konsekwencji grudniowej Decyzji KE, a które powinny przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji w nowe instalacje OZE. Z drugiej strony, projekt nie usuwa wszystkich wad regulacyjnych obecnego stanu prawnego oraz sam tworzy pewne nowe wątpliwości prawne i interpretacyjne.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą analizą. 

https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/ocena-nowelizacji-ustawy-o-oze/