Kim jesteśmy?

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE). Krótko mówiąc: Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej.

Postulujemy stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób prywatnych i instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W naszym przekonaniu budowa energetyki obywatelskiej w Polsce wymaga sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych wspierających inwestowanie zarówno w obszarze produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła. Apelujemy również o potraktowanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych jako priorytetu dla krajowych programów inwestycyjnych i pomocowych. Powstanie ruchu „Więcej niż energia” jest odpowiedzią na ogromne poparcie społeczne, jakim cieszą się rozwiązania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Badania opinii publicznej pokazują, że ponad 88 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną. Dzięki uczestnictwie w ruchu „Więcej niż energia” wszyscy zainteresowani energetyką obywatelską mogą dołączyć do działań mających na celu przekonanie polityków do tworzenia rozwiązań wspierających jej rozwój.

Joanna Krawczyk

specjalistka ds. energetyki obywatelskiej

Z wykształcenia urbanistka i architektka, ale w Polskiej Zielonej Sieci od 2015 projektuje przede wszystkim mechanizmy społecznego zaangażowania w programowanie i kontrolę wydatkowania funduszy europejskich. Autorka i współautorka publikacji nt. energetyki obywatelskiej – efektywności energetycznej i wspólnot energetycznych. Po godzinach gra na fortepianie, jeździ konno i… “harata w gałę” (w trzeciej lidze!)

Monika Jaszcza

specjalistka ds. promocji i komunikacji

Z wykształcenia ekonomistka. Spółdzielniami energetycznymi w Polsce zajmuje się niemal od początku. W kampanii Więcej niż Energia Polskiej Zielonej Sieci działa od 2022 roku. Organizuje warsztaty dla samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń, dla każdego, kto chce zgłębić temat energetyki obywatelskiej, sieciuje interesariuszy. Nic w temacie energetyki obywatelskiej nie umknie jej uwadze.