Czym jest ruch
„Więcej niż energia”?

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE). Krótko mówiąc: Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej.

Postulujemy stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób prywatnych i instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W naszym przekonaniu budowa energetyki obywatelskiej w Polsce wymaga sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych wspierających inwestowanie zarówno w obszarze produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła. Apelujemy również o potraktowanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych jako priorytetu dla krajowych programów inwestycyjnych i pomocowych. Powstanie ruchu „Więcej niż energia” jest odpowiedzią na ogromne poparcie społeczne, jakim cieszą się rozwiązania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Badania opinii publicznej pokazują, że ponad 88 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną. Dzięki uczestnictwie w ruchu „Więcej niż energia” wszyscy zainteresowani energetyką obywatelską mogą dołączyć do działań mających na celu przekonanie polityków do tworzenia rozwiązań wspierających jej rozwój.

Dobre praktyki

Katalog dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej prezentuje możliwie szerokie spektrum działań: od wielkich inwestycji po lokalne działania edukacyjne. Sukces energetyki obywatelskiej zależy od współpracy obywateli, prosumentów, przedsiębiorców i władz lokalnych. Prezentowane zestawienie nie ma charakteru rankingu. To wybór wartych uwagi działań, które pokazują, że OZE i zaangażowanie społeczności lokalnych w transformację energetyczną stanowią przyszłość. Zaprezentowane dobre praktyki uwzględniają zarówno przedsięwzięcia zrealizowane przez podmioty należące do ruchu Więcej niż energia, jak i ciekawe projekty innych instytucji, organizacji czy wspólnot lokalnych. Pokazują różnorodność działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej opartej na OZE i podnoszenia efektywności energetycznej budynków, podejmowanych w Polsce na poziomie lokalnym.

Prezentowane projekty podzieliliśmy na kilka kategorii:

Miejska polityka dobrej energii – kompleksowe przedsięwzięcia lub grupy projektów, które naszym zdaniem składają się na obiecującą miejską politykę energetyczną na drodze do zielonej transformacji.

Zielona energia dla wspólnoty – szczególnie interesujące działania zrealizowane na poziomie lokalnym. Łączą one kilka inwestycji, wprowadzają głęboką, ekologiczną zmianę w życie wspólnoty lub integrują wielu partnerów.

Dobra energia na lata – projekty długoterminowe, stwarzające warunki dla długoletniego wykorzystywania zielonej energii. 

Budowanie wiedzy o energii – działania z zakresu edukacji i doradztwa, ukierunkowane na podnoszenie świadomości energetycznej i wiedzy o rozmaitych aspektach transformacji w kierunku OZE.

Chcesz być na bieżąco?