Brawo Nowy Targ!

Jeden z partnerów Ruchu Więcej niż Energia został uhonorowany tytułem #ekoGMINA. Nowy Targ podczas jubileuszowej gali 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został laureatem konkursu”#ekoLIDERZY województwa małopolskiego”. Co roku w konkursie są wyróżniane instytucje, które w sposób szczególny dbają o środowisko naturalne.

Nowy Targ już po raz drugi został wyróżniony w tym konkursie.  W 2017 r. zwyciężył w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii.

 – Cieszymy się bardzo, że realizowane przez nas działania z zakresu ochrony środowiska po raz kolejny zostały docenione na arenie naszego województwa – stwierdził Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ.

W konkursie mogły wziąć udział gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola. W poszczególnych kategoriach wygrali:

 1.  #ekoGMINA miejska – Gmina Miasto Nowy Targ
 2.  #ekoGMINA miejsko-wiejska – Gmina Skawina, Gmina Andrychów (wyróżnienie)
 3.  #ekoGMINA wiejska – Gmina Pałecznica
 4.  #ekoPOROZUMIENIE samorządu terytorialnego – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (wyróżnienie)
 5.  #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii – Miasto Gorlice, Miasto Grybów (wyróżnienie)
 6.  #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.
 7.  #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody- Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej
 8.  #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu edukacji ekologicznej – Gmina Biecz
 9.  #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu eko-innowacyjności – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. (wyróżnienie)
 10.  #ekoWYDARZENIE w Małopolsce – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 11.  #ekoSZKOŁA – Zespół Szkół Gminnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Łapczycy, Zespół Szkół Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie

Przy ocenie brano pod uwagę m.in.: ilość i różnorodność zrealizowanych inwestycji na rzecz ochrony środowiska, znaczenie prowadzonych projektów dla ochrony środowiska i ich oddziaływanie na społeczność lokalną.

Nowy Targ w ramach wymiany doświadczeń zaprasza do kontaktu wszystkich partnerów Ruchu Więcej niż Energia: Mateusz Skupień, tel. 18 26 11 291