Cykl szkoleń „EKO-LOKATOR”

EKO-LOKATOR cykl szkoleń, na których będą poruszane zagadnienia dotyczące problematyki zmian klimatu i adaptacji do nich w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi z podziałem na poszczególne moduły tematyczne. Każdy z modułów stanowi odrębne szkolenie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, Gospodarowanie odpadami, Gospodarowanie wodą, Roślinność na wokół i w budynku, Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska.

Głównymi adresatami są osoby zajmujące się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z metodami i narzędziami ułatwiającymi komunikację z mieszkańcami budynków, wspólnot mieszkaniowych. Uzyskają praktyczną wiedzę, a także wzrost świadomości co do celowości prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian, którą będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.