Czy możemy jeszcze zdążyć? 1.5ºC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

Konferencja jest odpowiedzią na specjalny raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Wnioski z raportu mają stanowić istotny wkład w negocjacje podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP 24 w Katowicach.

Ta konferencja ma na celu przeanalizowanie wniosków z raportu i znalezienie sposobów skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego. Jak powinny wyglądać ścieżki redukcji emisji w tym kontekście? Jakie działania są niezbędne? Na te i wiele innych pytań będą zastanawiać się m.in.:

Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu I Tomasz Chruszczow, COP 24 High Level Climate Champion | Leszek Drogosz, Miasto Stołeczne Warszawa | Anna Dworakowska, Krakowski Alert Smogowy | Richard Folland, Sustineri consultant company, Wielka Brytania | Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu | Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju | Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk | Krzysztof Księżopolski, Szkoła Główna Handlowa | Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski | Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna | Barbara Unmüßig, Fundacja im. Heinricha Bölla | Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia | Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego.