logo-big
Fot. Urząd Gminy Ustronie Morskie

Prawie 1 mln złotych rocznie oszczędności dzięki rekultywacji terenów po wysypisku śmieci

  • Farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW z możliwością późniejszej rozbudowy i zwiększenia mocy do 4 MW
  • Powierzchnia zagospodarowania ok. 2ha
  • Zasilenie w prąd obiektów gminnych (podobna instalacja mogłaby zasilić ok. 200 gospodarstw jednorodzinnych)
  • Zmniejszenie wydatków gminy na prąd o ok. 80-90%
„Inwestycja w farmę fotowoltaiczną przynosi wymierne korzyści, a dbanie o środowisko i samowystarczalność w zaopatrzeniu w prąd są dostatecznie silnymi argumentami, żeby rozważyć takie działania – podkreśla Piotr Targański z firmy, której powierzono realizację tego nowatorskiego projektu.

50 lat musi upłynąć od zamknięcia składowiska śmieci, by można było teren ponownie wykorzystać pod zabudowę, jednak włodarze gminy Ustronie Morskie mieli pomysł na zagospodarowanie tego obszaru w taki sposób, by już teraz mógł przynosić zyski gminie. Uzyskano pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. Koszt odpowiedniego przygotowania gruntu, co było warunkiem wydania pozwolenia, był niemały i wyniósł 2,5 mln z 9,32 mln złotych, które kosztowała cała inwestycja. Na szczęście projekty odznaczające się pozytywnym wpływem na środowisko mogą liczyć na wsparcie z funduszy unijnych. W tym wypadku udało się pozyskać 2,64 mln dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Inwestycja pozwoli nie tylko rekultywować teren byłego wysypiska śmieci w Kukince, wytwarzana z farmy energia elektryczna będzie zasilała obiekty gminne. Tym samym wydatki gminy za prąd spadną o ok. 80-90%, to bardzo duże oszczędności, które szybko wypracują zwrot kosztów inwestycji”– ocenia wójt Jerzy Kołakowski. I rzeczywiście. W pierwszym roku swego funkcjonowania farma wyprodukowała ponad 1 GWh energii, a szacunkowe oszczędności sięgają prawie 1 mln złotych rocznie. Nic więc dziwnego, że gmina już planuję rozbudowę farmy, ma do dyspozycji jeszcze 6 ha terenu co oznacza,  że po wybudowaniu podobnych instalacji moc farmy będzie mogła osiągnąć poziom do 4 MW, co bezsprzecznie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne gminy.


Lokalizacja:
Kukinka, gmina Ustronie Morskie, województwo zachodniopomorskie

Nazwa projektu:
Farma fotowoltaiczna

Inwestor:
Gmina Ustronie Morskie

Czas realizacji:
2014-2015

Wartość inwestycji:
7,58 mln netto w tym 2,64 mln dotacji

Finansowanie:
środki własne i dotacja unijna z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Kontakt:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
tel.: (94) 35-15-535
e-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl
www.ustronie-morskie.pl

Polecamy także: