„Efektywność energetyczna dla obywateli. Działania dla dobrej energii” – nowa publikacja ruchu Więcej niż Energia

Z przyjemnością udostępniamy Państwu nową broszurę „Efektywność energetyczna dla obywateli. Działania dla dobrej energii"

Z przyjemnością udostępniamy Państwu nową broszurę „Efektywność energetyczna dla obywateli. Działania dla dobrej energii„-  publikację przygotowaną Polską Zieloną Sieć w ramach ruchu „Więcej Niż Energia”.

Znajdą w niej Państwo omówienie kluczowych zagadnień dotyczących efektywności energetycznej, a więc jednego z najważniejszych składników zielonej transformacji energetycznej, a także najważniejsze dane dotyczące efektywności energetycznej budynków w Polsce, krótkie omówienie ustawy o efektywności energetycznej wraz z analizą kontekstu ekonomiczno-społecznego.

Publikacja ta opisuje skuteczne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków czy oświetlenia przestrzeni publicznej zrealizowane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Ufamy, że materiał ten okaże się pomocny dla urzędników samorządowych, aktywistów, a także osób zainteresowanych podnoszeniem efektywności energetycznej swych domów oraz szerszym, systemowym wymiarem tego rodzaju inwestycji.

Pobierz broszurę tutaj