Energetyka, Środowisko, Rolnictwo: Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich

Energetyka, Środowisko, Rolnictwo to cykliczne konferencja służąca rozwojowi obszarów wiejskich w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W programie znaajdzie się miejsce na program „Czyste Powietrze”, kierunki rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w naszym kraju i całej UE, perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej, dobre praktyk i innowacyjne rozwiązania w walce ze smogiem. Celem jest wypracowanie rozwiązań zaspokojenia potrzeb energetycznych na wisi, poszerzanie świadomości ekologicznej iaktywizacja lokalnych środowisk na terenach wiejskich.