Energooszczędny dom socjalny dla 4 rodzin

Gmina Kępice w powiecie słupskim jest kolejnym samorządem, który postanowił połączyć działanie proekologiczne z prospołecznym. Z uwagi na brak mieszkań w ogóle, a socjalnych w szczególności, pani burmistrz Kępic Magdalena Gryko zdecydowała o budowie energooszczędnego domu, w którym będą mogły zamieszkać 4 rodziny wymagające wsparcia. Niskie koszty eksploatacyjne domu, osiągnięte dzięki zastosowaniu rozwiązań budownictwa pasywnego, z pewnością poprawią status ekonomiczny tych rodzin. Koszt inwestycji wyniósł ok. 300  tys. złotych jest więc porównywalny z budownictwem standardowym.

Aby zapewnić odpowiednią izolacyjność przegród zewnętrznych jako budulec wykorzystano bloczki z prasowanego styropianu okryte keramzytem (zwane Hotblock) Zastosowano także odpowiednio energooszczędne okna oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Tym samym osiągnięto wynik w zapotrzebowaniu na energię obiektu prawie na poziomie domu pasywnego czyli poniżej 15 kWh/m2/rok. Dodatkowo zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne zapewniają niemal całkowitą niezależność energetyczną. Jest też instalacja do gromadzenia wody deszczowej.

Niewielka, choć z pewnością unikatowa w kraju inwestycja, została dostrzeżona w 2015 roku przez Ministerstwo Środowiska, organizatora konkursu „Zielone Miasta”, i otrzymała wyróżnienie za połączenie idei polityki ekologicznej i społecznej. Zwrócono uwagę także na fakt, iż koszt budowy obiektu był relatywnie niski przy jednoznacznie mniejszym wpływie na środowisko w porównaniu z budynkiem standardowym.

Pani burmistrz Kępic deklaruje, że chciałaby budowac podobne domy także w innych miejscowościach gminy Kępice. Może liczyć na wsparcie nowego prezydenta Słupska, który w polityce zrównoważonego rozwoju i modernizacji Słupska, promuje powstawanie podobnych projektów.