Forum Odnawialnych Źródeł Energii

Spotkanie w swym założeniu ma mieć warsztatowy charakter, dlatego też przed wydarzeniem będą zbierane zagadnienia, które później zostaną mówione podczas seminarium. Forum skierowane jest do podmiotów działających w branży OZE i potencjalnymi zainteresowanymi. Zostaną tu omówione m.in.: kwestie prawne i aspekty merytoryczno-techniczne związane z aukcjami, dofinansowania dla OZE, klastry energii, rozwiązania dla infrastruktury e-mobility, zmiany dla elektrowni wiatrowych w nowelizacji Ustawy OZE. Na koniec forum przewidziany jest panel dyskusyjny.