Green Ventures 2018

Jako polski przedstawiciel, Komfort International, w imieniu Izby Przemysłowo-handlowej w Poczdamie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej B2B firm i organizacji z branży energetycznej, ochrony środowiska i budownictwa niskoenergetycznego „Green Ventures”. Jest to już 21 edycja konferencji, gdzie spotykają się firmy z sektora energetyki i ochrony środowiska (dla wody, powietrza i gleby, energii i budownictwa, recyklingu i materiałów odnawialnych) z całego świata. Celem Green Ventures jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu z firmami zagranicznymi, zainicjowanie biznesu ponad granicami: małe i średnie firmy mogą pozyskać informacje oraz zbudować konkretne kontakty rynkowe.