I Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu

Green Gas Poland to międzynarodowa konferencja, będąca rozszerzoną wersją Forum Biogazu, odbywającego się w latach 2013-2017, a organizowaną przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Spotkanie to obejmie najważniejsze tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Nie zabraknie prelekcji, wykładów i dyskusji nt. innowacji w sektorze. Będzie możn także zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Zagadnienia konferencji to m.in.: najnowsze regulacje prawne, dobre praktyki, optymalizacja sprzedaży energii, biogazownie w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych, finansowanie inwestycji i restrukturyzacja kredytów.

W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody „Ambasador Biogazu 2018” oraz „Biogazownia roku 2018”. W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2018” zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.

green-gas-poland-2018-broszura-informacyjna