II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”

To już druga taka konferencja w Łodzi. Zakres tematyczny spotkania to m.in. udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym, samowystarczalność energetyczna państwa, koncesje, regulacje dotyczące OZE i rynek mocy, wsparcie dla prosumentów, innowacyjność w sektorze energetycznym.

Uczestnicy konferencji zapoznają się także z Ustawą o OZE i jej wpływie na bezpieczeństwo energetyczne, Specustawie terminalowej wobec bezpieczeństwa energetycznego i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w energetyce.