InterSOLAR Europe

InterSOLAR to międzynarodowe spotkanie przemysłu słonecznego i jego partnerów, którego celem jest zwiększenie udziału energii słonecznej w dostawie energii. Odbywa się co roku w centrum wystawienniczym Messe München w Monachium w Niemczech i koncentruje się na obszarach fotowoltaiki, słonecznych technologiach termicznych, elektrowniach słonecznych, a także infrastrukturze sieci i rozwiązaniach służących integracji energii odnawialnej. Zaproszeni wystawcy to m.in. producenci, dystrybutorzy, dostawcy usług fotowoltaicznych (PV) oraz usług energii słonecznej (ST), deweloperzy, dostawcy infrastruktury sieciowej i rozwiązań do integracji OZE, instytuty badawczo-rozwojowe.